De Ouderenpartij Diemen maakt zich sterk voor:

  1. Wij geven ouderen een stem in de gemeentepolitiek
  2. Aanpak leeftijdsdiscriminatie
  3. Meer banen voor 45+ers
  4. Kwalitatief goede zorg
  5. Harde aanpak mishandeling ouderen
  6. Bredere en veiligere wandel- en fietspaden
  7. Uitbreiding gratis openbaar vervoer voor ouderen
  8. Meer passende woningen voor ouderen én jongeren
  9. Betere armoedebestrijding en schuldhulpverlening
  10. Verhuiskostenvergoeding voor doorstroming ouderen naar passende woning
  11. Goede uitvoering actieplan tegen eenzaamheid onder oud én jong
  12. Meer sport- en spelvoorzieningen voor ouderen
  13. Meer waardering voor ouderen in vrijwilligerswerk en mantelzorg
  14. Maatregelen tegen fijnstof
  15. Gratis parkeren voor gehandicapten en mantelzorgers
  16. Tegen openstelling busbaan Diemen-Zuid
  17. Parkeren in blauwe zone uitbreiden naar vier uur
  18. Serieus nemen zorgvragers
  19. Niet-digitale informatie vanuit de gemeente

De Ouderenpartij Diemen geeft ouderen eindelijk écht een stem in de Diemense gemeentepolitiek.

Laat ouderen niet buiten de boot vallen!

Wat heeft de Ouderenpartij Diemen bereikt sinds 2014:

 • Aanpassing bestrating rond afvalcontainers
 • Aandacht voor gevaarlijke situaties voetgangers
 • AGO-zwembad opengehouden
 • Acties tegen ouderenmishandeling
 • Meer bankjes in openbare ruimte
 • Behoud metrolijn 53 als rechtstreekse verbinding met CS
 • Aandacht voor dementievriendelijk stemmen
 • Aandacht voor dure scheefhuurders
 • Bezuiniging op Stadspas teruggedraaid
 • Aandacht voor klachten thuiszorg
 • Gratis Openbaar vervoer voor AOW-ers
 • Voetpad Venserkade verbeterd
 • Struikelstenen
 • Zelfbewoningsplicht nieuwbouwwoningen
 • Verbreding Diemerbrug
 • Cursus valpreventie
 • Tegen jaarlijkse huurverhoging 2020
 • Bomenbank
 • Basisbanen
 • Aandacht voor Aquathermie
 • Actieplan tegen Eenzaamheid
 • Gereedschapskist tegen energiearmoede
 • Steun voor Diemense volkstuinders
 • Onderzoek derde brug voetgangers/fietsers over Weespertrekvaart

Ouderenpartij Diemen geeft om het klimaat.

Omdat Ouderenpartij Diemen het klimaat een warm hart toedraagt hebben we besloten om de klimaatklok op onze website te plaatsen. De #ClimateClock (klimaatklok) is bedacht door een groep van kunstenaars, wetenschappers en artiesten. De klok telt op basis van de huidige wereldwijde uitstoot van broeikasgassen af tot het moment waarop mondiaal 1,5 graad opwarming is bereikt. In het rood wordt afgeteld tot wanneer 1,5 graden opwarming van de aarde is bereikt. In het groen wordt opgeteld hoeveel energie wereldwijd hernieuwbaar wordt opgewekt.