De Ouderenpartij Diemen maakt zich sterk voor:

 1. Wij geven ouderen een stem in de gemeentepolitiek
 2. Meer banen voor 45+ers
 3. Kwalitatief goede zorg
 4. Harde aanpak mishandeling ouderen
 5. Uitbreiding gratis openbaar vervoer voor ouderen
 6. Parkeren in blauwe zone uitbreiden naar vier uur
 7. Meer passende woningen voor ouderen én jongeren
 8. Actieplan tegen eenzaamheid
 9. Meer sportvoorzieningen voor ouderen
 10. Bredere voet- en fietspaden
 11. Betere toegankelijkheid Park Spoorzicht
 12. Hockeyvelden niet ten koste van andere sporten
 13. Beter onderhoud stoepen en wegen
 14. Maatregelen tegen fijnstof
 15. Gratis parkeren voor gehandicapten en mantelzorgers
 16. Meer bankjes in de openbare ruimte

De Ouderenpartij Diemen geeft ouderen eindelijk écht een stem in de Diemense gemeentepolitiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft de Ouderenpartij Diemen twee raadszetels veroverd.

Laat ouderen niet buiten de boot vallen!

Ouderenpartij Diemen geeft om het klimaat.

Omdat Ouderenpartij Diemen het klimaat een warm hart toedraagt hebben we besloten om de klimaatklok op onze website te plaatsen. De #ClimateClock (klimaatklok) is bedacht door een groep van kunstenaars, wetenschappers en artiesten. De klok telt op basis van de huidige wereldwijde uitstoot van broeikasgassen af tot het moment waarop mondiaal 1,5 graad opwarming is bereikt. In het rood wordt afgeteld tot wanneer 1,5 graden opwarming van de aarde is bereikt. In het groen wordt opgeteld hoeveel energie wereldwijd hernieuwbaar wordt opgewekt.