Home

De Ouderenpartij Diemen maakt zich sterk voor:

 1. Wij geven ouderen een stem in de gemeentepolitiek
 2. Meer banen voor 45+ers
 3. Kwalitatief goede zorg
 4. Harde aanpak mishandeling ouderen
 5. Uitbreiding gratis openbaar vervoer voor ouderen
 6. Parkeren in blauwe zone uitbreiden naar vier uur
 7. Meer passende woningen voor ouderen én jongeren
 8. Actieplan tegen eenzaamheid
 9. Meer sportvoorzieningen voor ouderen
 10. Bredere voet- en fietspaden
 11. Betere toegankelijkheid Park Spoorzicht
 12. Hockeyvelden niet ten koste van andere sporten
 13. Beter onderhoud stoepen en wegen
 14. Maatregelen tegen fijnstof
 15. Gratis parkeren voor gehandicapten en mantelzorgers
 16. Meer bankjes in de openbare ruimte

De Ouderenpartij Diemen geeft ouderen eindelijk écht een stem in de Diemense gemeentepolitiek. Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 heeft de Ouderenpartij Diemen twee raadszetels veroverd.

Laat ouderen niet buiten de boot vallen!

Vanaf 20-12-2017 is de Partij van de Ouderen overgegaan in de Ouderenpartij Diemen