Beleidsplan Ouderenpartij Diemen 2018-2022

De Ouderenpartij Diemen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70231907.

Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de partij en de besteding ervan (artikel 14 lid 5 statuten).

Doel en werkwijze

De Ouderenpartij Diemen heeft volgens artikel 2 van de statuten samengevat de volgende doelstellingen:

  1. Het behartigen van de belangen van ouderen in Diemen en omgeving;
  2. De ouderen in Diemen en omgeving optimale kansen te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvormingen;
  3. De ouderen in Diemen en omgeving een stem te geven in de gemeentepolitiek;
  4. Het bedrijven van politiek in de breedste zin van het woord.

 

De partij tracht dit doel onder meer te bereiken door deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Diemen en omgeving, en verder met alle wettelijke middelen. De partij onderhoudt daartoe ook contacten met andere ouderenpartijen.

Verwerving van gelden

In de statuten is hierover het volgende geregeld: Het bestuur besluit tot het instellen van een financiële bijdrage of contributie per aspirant-lid (artikel 5) en per lid (artikel 7) per boekjaar. De partij kan donateurs werven (artikel 6). Tevens kan de het bestuur besluiten legaten of andere schenkingen aan te nemen.

Beheer en besteding vermogen

Het vermogen van de partij wordt beheerd door het bestuur. Het bestuur kan een bestuurslid machtigen tot het voeren en bijhouden van een bankrekening. Jaarlijks wordt in een jaarrekening verantwoording over het financieel beheer en de besteding van het vermogen afgelegd aan de algemene vergadering. Tevens wordt voorafgaand aan het boekjaar een begroting opgesteld.

Gewijzigd op 22 december 2017

Kunst in Diemen

Overdiemerweg

Artiest: Noor van Mens

Hartveldseweg met korenmolen

Artiest: A.B. Collwer

Zwevende studentenflats Rode Kruislaan

Artiest: Rob Schrama

Transportbeton Weespertrekvaart

Artiest: Louis Visser

De Kleisloot

Artiest: Ger Gerrits

Gezicht op Diemen vanuit het noorden

Artiest: Rembrandt van Rijn

"Mee naar Diemen-Zuid" Cd Hoes

Artiest: Lange Frans en Baas B

Naughty Nicky in De Omval

Artiest: Steven Dijk
Collectie: Peter Prins

Muidervaart

Artiest: Onbekend
Collectie: album 'Mijn Land' deel VII Bussink's Koekfabriek Deventer 1933

Intocht Canadezen Hartveldseweg

Artiest: S. de Boer
Collectie: gemeente Diemen

Gemeenlandshuis aan Diemerzeedijk

Artiest: Edzard Koning
Collectie: album Langs de Zuiderzee, collectie Verkademuseum Zaandam

Zicht op Diemen Noord

Artiest: Rieke van der Gaast
Collectie: A.F. van der Lugt

Oude deur Fort Diemerdam

Artiest: J.C. Suk
Collectie: Historische Kring Diemen

Wereldwinkel Diemen

Artiest: Hilda Kernell
Collectie: Wereldwinkel Diemen

De Sniep

Artiest: Luurd van der Dussen
Collectie: gemeente Diemen

Sint Petrusbandenkerk

Artiest: Rene Tosari

Diemerbrug

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Barry de Lama

Barry de Lama
Artiest: Lisa Peperkamp