Besluitvorming moet doorgaan

De Diemense gemeenteraad is maandagavond in bijzondere en minimale samenstelling bijeengekomen. Bij de vergadering waren behalve burgemeester Boog en raadsgriffier Hans Nubé de raadsleden Hilda van ’t Riet en Peter Prins, respectievelijk fractievoorzitter van GroenLinks en de Ouderenpartij Diemen, aanwezig.

Eerder was de raad afgelopen donderdagavond bijeengeroepen, maar omdat toen niet het quorum (de helft van het aantal raadsleden plus 1) aanwezig was, moest opnieuw een vergadering worden uitgeroepen, waar het quorum niet vereist is. Bij de eerste vergadering waren geen raadsleden aanwezig, omdat zij vanwege de Coronapandemie zo min mogelijk bij elkaar komen in één ruimte.  

In een historisch korte vergadering, van slechts drie minuten, nam de raad zonder verdere discussie een aantal voorgestelde besluiten. Het belangrijkste besluit was het beschikbaar stellen van een krediet van 1,2 miljoen Euro voor het realiseren van noodlokalen bij basisschool De Kersenboom, die in augustus klaar moeten zijn. De groei van nieuwbouwwijk De Sniep leidt tot veel meer aanmeldingen van leerlingen dan verwacht, en die moeten -als de Coronacrisis voorbij is- na de zomer ook onderwijs kunnen volgen.

Ook keurde de raad het bestemmingsplan voor de tweede sporthal aan de Prins Bernhardlaan goed en ging ze akkoord met de wijziging van de Detailhandelsvisie, die een -bescheiden- tweede supermarkt in nieuwbouwwijk Holland Park mogelijk moet maken. De besluiten waren eerder voorbereid en besproken tijden de informatieve raadsvergadering van 5 en 12 maart.

Voor de komende tijd worden de mogelijkheden voor digitaal vergaderen onderzocht en komt er waarschijnlijk een noodwet.

Op de foto de vier aanwezigen tijdens de raadsvergadering.

 

01/04/2020