Bezuiniging op Stadspas teruggedraaid

Op voorstel van de Ouderenpartij Diemen, de VVD, CDA en Ons Diemen heeft de gemeenteraad de in 2015 opgelegde bezuiniging op de Stadspas teruggedraaid. De Stadspas is bedoeld om het isolement van gepensioneerden en mensen met een laag inkomen te doorbreken door hen korting te bieden op allerlei culturele en sportieve activiteiten. De gemeente staat er financieel nu veel beter voor dan een paar jaar geleden, en uitbreiding van de doelgroep zou daarom geen grote problemen hoeven op te leveren voor de gemeente.

De motie was mede ingediend naar aanleiding van een petitie van een zeventig inwoners van Diemen die vroegen om de Stadspas weer aan iedereen met een AOW-inkomen beschikbaar te stellen. Uiteindelijk werd de motie ook door de andere partijen ondersteund, zodat die unaniem is aangenomen.

05/06/2018