Biomassa-installatie Punt Sniep: onrust omwonenden

De Ouderenpartij Diemen maakt zich zorgen om de uitstoot van de biomassa-installatie die momenteel wordt gebouwd om de woningen op de Punt van de Sniep te verwarmen. Inwoners van Diemen hebben de fracties in de gemeenteraad hierover benaderd. De inwoners klaagden ook over het gebrek aan medewerking van de eigenaar en de bouwers om technische specificaties over de installatie te leveren.

De Ouderenpartij heeft daarom een motie van Ons Diemen ondersteund, waarin gevraagd wordt om een onderzoek van de GGD naar een verslechtering van de leefomgeving en eventuele gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. In de motie werd verwezen naar een reportage van RTL Nieuws op facebook: http://www.facebook.com/rtlnieuws/videos/449062409046981/

De wethouder en de collegefracties reageerden uiterst negatief op de motie. Ouderenpartij-fractievoorzitter Peter Prins wees er op dat destijds in 2016 bij de aanbesteding nog niets bekend was over de negatieve effecten van biomassa. Iets dat we nu wel weten. De vraag van de omwonenden is legitiem en het gemeentebestuur zou dat serieus moeten nemen.  

20/11/2019