Biomassacentrale: Verklaring van Geen Bedenkingen onrechtmatig

De Ouderenpartij Diemen is het afgelopen jaar consequent tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen geweest. In juli 2019 hebben we daarom ook gestemd tegen de afgifte van een zogeheten Verklaring van geen bedenkingen (VVGB), die nodig is om een bestemmingsplanwijziging voor het NUON-terrein in Over-Diemen mogelijk te maken.

Het blijkt nu dat die VVGB mogelijk onrechtmatig is afgegeven. Een van de nieuwe advocaten van het in Nijmegen gevestigde juridisch bureau MOB (van de inmiddels bekende Johan Vollenbroeck) is erachter gekomen dat de procedure voor de afgifte niet door de gemeenteraad is afgehandeld, maar door het college. De raad heeft wel uiteindelijk die VVGB afgegeven, maar het had ook zelf de zienswijzenprocedure moeten voeren. En dat is niet gebeurd. Een eerdere VVGB is om die reden door de rechter vernietigd. De advocaat heeft nu de rechtbank in Haarlem om vernietiging gevraagd van de VVGB.

De Ouderenpartij Diemen is zeer benieuwd naar de uitkomst. Als de VVGB wordt vernietigd, moet NUON/Vattenfall de verklaring opnieuw aanvragen. De vraag is of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, want het levert vertraging op, en de subsidie om de biomassacentrale rendabel te maken, kan pas later worden aangevraagd. Gezien de maatschappelijke ophef en het verzet tegen biomassa, zou dit wel eens de genadeklap kunnen zijn voor dit initiatief. De directeur van Vattenfall heeft in een interview verklaard dat hij ná de bouw van de biomassacentrale in Diemen, géén nieuwe biomassacentrales meer in Nederland wil bouwen. De druk om af te zien van die ene Diemense centrale is groot, en mag nog wel even opgevoerd worden.

Voor meer informatie: www.duurzaamdorpdiemen.nl

20/11/2019