Ik ben werkzaam als verzorgende in zorgcentrum Berkenstede. Daar merk ik dagelijks de gevolgen van de bezuinigingen en personeelstekorten in de zorg. Nu er geld bij komt, moet dat snel verbeteren, want ouderen die niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen, hebben recht op kwalitatief goede zorg in verzorgings- en verpleeghuizen.

Naast mijn werk ben ik ook actief in de Bewonerscommissie Beukenhorst, die na de explosie van 2014 is opgericht. Ik ben blij dat ik daarin kan bijdragen aan een beter buurtleven en aan de sociale cohesie. Het aanzien van de flat en de omgeving is vooruitgegaan. De bewoners gaan in het algemeen beter met elkaar om. Dat is een goede bijdrage aan de samenleving.

Ik ben vereerd dat de Ouderenpartij Diemen mij gevraagd heeft voor hun kandidatenlijst.

Stem daarom 21 maart op de Ouderenpartij Diemen!

Terug naar de kandidaten van de Ouderenpartij Diemen