Geef diemerdammersluis monumentenstatus!

Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht wil de Diemerdammersluis buiten gebruik stellen en afsluiten. Pas nu is gebleken dat daarmee historische stenen dreigen te verdwijnen achter een voorzetwand. Dit feit is niet eerder geconstateerd door het waterschap, de gemeente Diemen, de Historische Kring Diemen en de Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente Diemen.

Op Open Monumentendag 12 september start de PvdO Diemen een actie om de stenen toegankelijk en zichtbaar te houden en de historische Diemerdammersluis de monumentenstatus te geven. De tijd dringt want op de 8 oktober stelt het Algemeen Bestuur van het waterschap het projectplan vast. Eventuele alternatieven moeten voor die tijd worden ingebracht. Bijgaand pamflet wordt  in een oplage van 1000 verspreid onder de bezoekers van de kramenmarkt op het Diemer Festijn en de monumenten die dit weekend  open dag houden.

12/09/2015