Geen commerciële coffeeshop in Diemen

De Ouderenpartij Diemen is tegen de vestiging van een commerciële coffeeshop in Diemen. Wél vindt de fractie dat de voorlichting over genotmiddelen en andere vormen van verslaving, zoals gamen en sociale media, geïntensiveerd moet worden. De partij is ervan overtuigd dat drugsgebruik algemeen aanwezig is, ook in Diemen, in alle leeftijdsgroepen en zelfs binnen alle politieke partijen. Er is op het gebied van voorlichting en preventie nog veel te doen is.

Dit standpunt heeft onze fractie ingenomen in de raadsvergadering van 13 september, waarin de fractie van Leefbaar Diemen het onderwerp aan de orde had gesteld. Aanleiding was een concreet verzoek van een inwoner van Diemen die een coffeeshop wilde openen en daarvoor ook een petitie had georganiseerd.

Voorafgaand aan de vergadering hadden alle fractievoorzitters op initiatief van onze fractievoorzitter Peter Prins een oriënterend bezoek gebracht aan de Stichting Helder Gooise Meren in Bussum, die voorlichting geeft en een coffeeshop exploiteert. Meerder fracties vonden de wijze dat gebeurt een goed voorbeeld van hoe in het Diemen mogelijk ook zou kunnen.

Een meerderheid van de fracties in de Diemense raad blijft tegen de komst van een commerciële coffeeshop, maar sommige partijen lieten wel ruimte open voor een ander standpunt als de omstandigheden (bijvoorbeeld wetgeving) wijzigen.

 

15/09/2018