Het is misschien even rustig geweest op deze website. Maar onze fractie heeft niet stilgezeten. We hebben afgelopen voorjaar in de gesprekken met de informateur die de college-onderhandelingen begeleidde onze prioriteiten duidelijk gemaakt. Allereerst moesten de vele vluchtelingen die naar Nederland kwamen menswaardig opgevangen worden. Niet alleen de vluchtenden voor de oorlog in Oekraïne, maar ook vluchtelingen uit andere landen die in de overvolle asielopvangcentra zaten.

We hebben er als tweede prioriteit voor gepleit dat er snel actie ondernomen werd om de energiearmoede aan te pakken en oude en slecht geïsoleerde woningen vóór de komende winter tochtvrij te maken, als eerste stap om het gasverbruik te verminderen, meer comfort te bieden en minder geld uit te geven aan energie. We hebben ook gepleit om de bestaande maaltijdservice in de Huizen van de Buurt uit te breiden. Mensen zouden minstens één warme maaltijd per dag moeten kunnen nuttigen. Het is bekend dat veel mensen met een laag inkomen, waaronder ouderen, een warme maaltijd overslaan.

Wij vinden dat de gemeente hierin een verantwoordelijkheid heeft.  We hebben in de gemeenteraad er op aangedrongen om snel in actie te komen. We hebben voorgesteld een bedrag van 500.000 euro vrij te maken voor een noodfonds. Helaas bleken het college en de meeste andere fracties in de raad hun eigen gedachten hierover te hebben. Het was allemaal niet nodig, want het college en de ambtenaren waren er al mee bezig.

Natuurlijk mag een nieuw college, met twee nieuwe wethouders, de tijd nemen om op gang te komen. Maar de wereld is veranderd na de inval van Rusland in Oekraïne en de agressie tegen Europa. Mensen dreigen komende winter in de kou te komen en honger te lijden. Dat betekent dat haast gemaakt moet worden met acties om minder energie te verbruiken, minder afhankelijk te worden van Russisch gas, en mensen die in Diemen het meest getroffen worden door de gierende inflatie, te ondersteunen. Het college heeft, na aandringen van onze fractie en andere fracties in de raad, enkele weken terug toegezegd binnenkort met een ‘Steunimpuls’ met maatregelen te komen. We houden u op de hoogte.

Gepubliceerd op: 03/11/2022