Gemeente Diemen zet cursus valpreventie op

Er zal ook meer voorlichting worden gegeven over het onderwerp via de Diemer Info, middels een folder en bij de preventieve huisbezoeken voor senioren en door de WMO-consulenten. Dit is het resultaat van schriftelijke vragen die de Ouderenpartij Diemen heeft gesteld aan het college van b en w na een verontrustend bericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het college deelt de verontrusting over de cijfers.

Elke dag sterven gemiddeld 13 mensen na een val. Ruim driekwart van de doden is 80 jaar of ouder. Vorig jaar kwamen 4628 mensen om na een val. Als reden wordt de vergrijzing genoemd, maar ook langer thuiswonen en medicatie.

Als het gaat om ziekenhuisopnames na een val dan zou het in Diemen zelfs kunnen gaan om ca. 109 mannen en 146 vrouwen per jaar. Landelijk gaat het om tussen de 66.000 en 70.000 ziekenhuisopnames na een val. Zelfs na herstel kunnen mensen nog overlijden door complicaties. 

Het college kan deze cijfers niet bevestigen of corrigeren. Wél verwijst het in haar beantwoording naar de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van 2016, waaruit blijkt dat in 2015 vier op de tien 75-plussers is gevallen. Eén derde van alle ouderen is minimaal één keer gevallen (33%; ongeveer 1300 inwoners). 41 procent van de ouderen die zijn gevallen, heeft letsel opgelopen.

Valongevallen vinden het meest buitenshuis plaats (57%). Valongevallen bij ouderen leiden niet alleen tot zorggebruik en medische kosten, maar ook tot minder zelfredzaamheid en minder participatie.

Valongevallen nemen toe met de leeftijd: 28% van de 65- t/m 74-jarigen en 41% van de 75-plussers had minstens één valongeval. Vrouwen, ouderen met een laag inkomen en alleenwonende ouderen vallen vaker.

Het is bekend dat als iemand is gevallen het risico op vallen toeneemt. In Diemen is in 2015 15% van de ouderen twee keer of vaker gevallen. Dit is vaker dan in de rest van de regio. Angst is een belangrijk risico. In Diemen is 8% van de ouderen bang om te vallen.

Als mensen terugkomen uit het ziekenhuis wordt er fysiotherapie gegeven. Dit wordt bekostigd door de zorgverzekering. Als de mensen zijn aangesloten bij de door de gemeente Diemen aangeboden Collectieve Zorgverzekering Minima vergoedt die een cursus valpreventie.

De Ouderenpartij Diemen is blij met de intensivering van de aandacht voor dit belangrijke onderwerp.

In de bijlage de exacte beantwoording van het college.

08/12/2019