Gemeente pakt ouderenmishandeling aan

Een half jaar na indiening van ons initiatiefvoorstel ‘Handen af van onze ouderen’ hebben burgemeester Boog en wethouder Grondel gereageerd met de nota ‘Ouderen in veilige handen’. Daarover schreven we eerder op deze website.

Over ouderenmishandeling is nog maar weinig bekend. In de statistieken wordt mishandeling van ouderen verborgen onder huishoudelijk geweld. Dat moet landelijk geregeld worden. Maar het gaat ook om wat de gemeente kan doen.

Op preventief gebied gaat het college de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling lokaal invulling geven. Ook zal voorlichting over het levenstestament gegeven worden, o.a. via het notariskantoor. En als er voorlichting over het herkennen van ouderenmishandeling gegeven wordt, zullen de banken ook uitgenodigd worden.

Bij aanbestedingen (bijvoorbeeld aan zorginstellingen) zullen ouderenmishandeling, aangifte doen, registratie van incidenten, het waarschuwingsregister en Verklaringen Omtrent Gedrag verplicht gesteld worden. Daarmee kunnen de instellingen waarmee de gemeente een contract sluit niet meer vrijblijvend met dit thema omgaan.

De gemeente gaat met de politie bekijken waar en wanneer ouderenmishandeling plaatsvindt. De Diemense schaal maakt het mogelijk om het zichtbaar en bespreekbaar te maken. De inzet van camera’s om bewijzen te verzamelen kent zijn beperkingen, want die hangen in de regel niet in de woonkamers of in de privévertrekken van de mensen. Maar het tv-programma Opspring Verzocht heeft zo wél bewijzen verzameld over ouderenmishandeling.

De PvdO-fractie is tevreden met de reactie van het college en hoopt dat ouderenmishandeling blijvend onder de aandacht van ons gemeentebestuur zal blijven.

10/08/2017