Gemeenteraad Diemen tegen huurverhoging

Op initiatief van de Ouderenpartij Diemen heeft de gemeenteraad zich afgelopen donderdag tegen de jaarlijkse huurverhoging uitgesproken. Onder de huidige Corona-omstandigheden vindt de raad een huurverhoging ongepast en onaanvaardbaar. De raad vindt een opschorting van de huurverhoging dan ook wenselijk. De huurverhoging zou niet hoger mogen zijn dan het inflatiepercentage (raming in 2020: 1,4%). Dit standpunt zal door het college worden overgebracht aan de Diemense verhuurders, het kabinet, het parlement en alle andere gemeenteraden in het land.

Eind maart ontvingen veel huurders in Diemen een brief van de Belastingdienst waarin deze schreef dat de verhuurder informatie van de Belastingdienst had ontvangen over het inkomen van de huurder. Bij een inkomen tot € 43.574 mag de huur met 5,1% worden verhoogd. Bij een hoger inkomen mag de huur met nog eens 1,5% worden verhoogd. Dan is dat totaal 6,6%.

De motie is voortgekomen uit zorg over de inwoners van Diemen die in Coronatijd grote onzekerheid hebben over hun werk en inkomen, en of ze de huur nog wel kunnen betalen. Naar verwachting zullen veel huurders die geen Huurtoeslag ontvangen (omdat hun huur te hoog is) een aanvraag moeten doen voor een gemeentelijke Woonkostentoeslag vanuit de Bijzondere Bijstand.

De motie werd mede ingediend door de fracties van GroenLinks, Ons Diemen en de Onafhankelijke Partij Diemen, en kreeg verder steun van PvdA en D66. Alleen VVD en CDA stemden tegen.

01/05/2020

Kunst in Diemen

Overdiemerweg

Artiest: Noor van Mens

Hartveldseweg met korenmolen

Artiest: A.B. Collwer

Zwevende studentenflats Rode Kruislaan

Artiest: Rob Schrama

Transportbeton Weespertrekvaart

Artiest: Louis Visser

De Kleisloot

Artiest: Ger Gerrits

Gezicht op Diemen vanuit het noorden

Artiest: Rembrandt van Rijn

"Mee naar Diemen-Zuid" Cd Hoes

Artiest: Lange Frans en Baas B

Naughty Nicky in De Omval

Artiest: Steven Dijk
Collectie: Peter Prins

Muidervaart

Artiest: Onbekend
Collectie: album 'Mijn Land' deel VII Bussink's Koekfabriek Deventer 1933

Intocht Canadezen Hartveldseweg

Artiest: S. de Boer
Collectie: gemeente Diemen

Gemeenlandshuis aan Diemerzeedijk

Artiest: Edzard Koning
Collectie: album Langs de Zuiderzee, collectie Verkademuseum Zaandam

Zicht op Diemen Noord

Artiest: Rieke van der Gaast
Collectie: A.F. van der Lugt

Oude deur Fort Diemerdam

Artiest: J.C. Suk
Collectie: Historische Kring Diemen

Wereldwinkel Diemen

Artiest: Hilda Kernell
Collectie: Wereldwinkel Diemen

De Sniep

Artiest: Luurd van der Dussen
Collectie: gemeente Diemen

Sint Petrusbandenkerk

Artiest: Rene Tosari

Diemerbrug

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Barry de Lama

Barry de Lama
Artiest: Lisa Peperkamp