Gemeenteraad wil volwassener bomen planten

De gemeenteraad heeft unaniem de wens uitgesproken om bij het planten of vervangen van bomen meer gebruik te maken van dikkere bomen. De gemeente plant veel dunne boompjes, maar bomen met een groter bladerdak hebben een grotere ecologische, landschappelijke en ekonomische waarde dan de dunne ‘spillen’.

Bomen zijn een gevoelig onderwerp onder inwoners. Zo zijn er bewoners die in hun wijk wat meer bomen willen planten, omdat ze vinden dat er te weinig ‘groen’ is geplant. Toen recent bekend werd dat er voor de ondertunneling van het spoor bij het NS-station Diemen-Centrum zo’n 200 bomen moeten verdwijnen, maakten inwoners bezwaar in de raadsvergadering. Eerder was gebleken dat door alle nieuwe woningbouw in de afgelopen jaren ruim 400 bomen zijn gekapt en nog niet zijn vervangen.

De fractie van de Ouderenpartij heeft al eens voorgesteld een Bomenfonds in te stellen, waarin geld van de gemeente, inwoners en bedrijven gestort kan worden voor het aankopen en planten van bomen. Omdat hiervoor op de gemeentebegroting geld is gereserveerd in het Onderhoudsfonds Openbare Ruimte wil het college geen apart fonds creëren. Wél heeft het college ingestemd met ons voorstel om een ‘Bomenkadaster’ in te richten, een openbaar toegankelijke databank met informatie over alle bomen in Diemen.

Volgens recente informatie leveren oudere, dikkere bomen met een groot bladerdak een grotere bijdrage aan de luchtkwaliteit, aan het koelen van de wijk, aan de CO2-opslag en aan de gezondheid dan dunne boompjes. Zie hiervoor de bijgevoegde bijlage ‘De Baten van Bomen’.

De motie was een initiatief van de Onafhankelijke Partij Diemen en werd mede ingediend door de Ouderenpartij Diemen, VVD, GroenLinks, Ons Diemen en het CDA.

01/05/2020

Kunst in Diemen

Overdiemerweg

Artiest: Noor van Mens

Hartveldseweg met korenmolen

Artiest: A.B. Collwer

Zwevende studentenflats Rode Kruislaan

Artiest: Rob Schrama

Transportbeton Weespertrekvaart

Artiest: Louis Visser

De Kleisloot

Artiest: Ger Gerrits

Gezicht op Diemen vanuit het noorden

Artiest: Rembrandt van Rijn

"Mee naar Diemen-Zuid" Cd Hoes

Artiest: Lange Frans en Baas B

Naughty Nicky in De Omval

Artiest: Steven Dijk
Collectie: Peter Prins

Muidervaart

Artiest: Onbekend
Collectie: album 'Mijn Land' deel VII Bussink's Koekfabriek Deventer 1933

Intocht Canadezen Hartveldseweg

Artiest: S. de Boer
Collectie: gemeente Diemen

Gemeenlandshuis aan Diemerzeedijk

Artiest: Edzard Koning
Collectie: album Langs de Zuiderzee, collectie Verkademuseum Zaandam

Zicht op Diemen Noord

Artiest: Rieke van der Gaast
Collectie: A.F. van der Lugt

Oude deur Fort Diemerdam

Artiest: J.C. Suk
Collectie: Historische Kring Diemen

Wereldwinkel Diemen

Artiest: Hilda Kernell
Collectie: Wereldwinkel Diemen

De Sniep

Artiest: Luurd van der Dussen
Collectie: gemeente Diemen

Sint Petrusbandenkerk

Artiest: Rene Tosari

Diemerbrug

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Barry de Lama

Barry de Lama
Artiest: Lisa Peperkamp