Gemeenteraad wil volwassener bomen planten

De gemeenteraad heeft unaniem de wens uitgesproken om bij het planten of vervangen van bomen meer gebruik te maken van dikkere bomen. De gemeente plant veel dunne boompjes, maar bomen met een groter bladerdak hebben een grotere ecologische, landschappelijke en ekonomische waarde dan de dunne ‘spillen’.

Bomen zijn een gevoelig onderwerp onder inwoners. Zo zijn er bewoners die in hun wijk wat meer bomen willen planten, omdat ze vinden dat er te weinig ‘groen’ is geplant. Toen recent bekend werd dat er voor de ondertunneling van het spoor bij het NS-station Diemen-Centrum zo’n 200 bomen moeten verdwijnen, maakten inwoners bezwaar in de raadsvergadering. Eerder was gebleken dat door alle nieuwe woningbouw in de afgelopen jaren ruim 400 bomen zijn gekapt en nog niet zijn vervangen.

De fractie van de Ouderenpartij heeft al eens voorgesteld een Bomenfonds in te stellen, waarin geld van de gemeente, inwoners en bedrijven gestort kan worden voor het aankopen en planten van bomen. Omdat hiervoor op de gemeentebegroting geld is gereserveerd in het Onderhoudsfonds Openbare Ruimte wil het college geen apart fonds creëren. Wél heeft het college ingestemd met ons voorstel om een ‘Bomenkadaster’ in te richten, een openbaar toegankelijke databank met informatie over alle bomen in Diemen.

Volgens recente informatie leveren oudere, dikkere bomen met een groot bladerdak een grotere bijdrage aan de luchtkwaliteit, aan het koelen van de wijk, aan de CO2-opslag en aan de gezondheid dan dunne boompjes. Zie hiervoor de bijgevoegde bijlage ‘De Baten van Bomen’.

De motie was een initiatief van de Onafhankelijke Partij Diemen en werd mede ingediend door de Ouderenpartij Diemen, VVD, GroenLinks, Ons Diemen en het CDA.

01/05/2020