Is het thuisonderwijs goed geregeld?

De Coronacrisis is aanleiding voor de Ouderenpartij om vragen te stellen over de beschikbaarheid van laptops en internet-aansluitingen voor het thuisonderwijs aan leerlingen. Zoals bekend zijn de scholen sinds 16 maart gesloten en krijgen kinderen digitaal onderwijs. In Amsterdam zouden er echter zo’n 5500 leerlingen niet beschikken over een laptop of internet-aansluiting. Ook zouden zij in hun veelal kleine Amsterdamse woning zich moeten opsluiten in een badkamer of rommelhok om ongestoord hun huiswerk te kunnen doen. Omgerekend zou het in Diemen om ca. 200 leerlingen kunnen gaan.

In de beantwoording door het college werd gesteld dat met alle basisscholen in Diemen contact wordt onderhouden of er voldoende apparatuur aanwezig is en over de contacten met de thuiszittende leerlingen. Er zouden in het basisonderwijs geen problemen zijn. Anders is het gesteld met leerlingen in het voortgezet onderwijs die op scholen zitten in de gemeenten rondom Amsterdam (Diemen heeft zoals bekend geen middelbare school). Daarover weet het gemeentebestuur niets. Wethouder Klaasse van onderwijs had alleen contact gehad met de Open Scholengemeenschap Bijlmer (OSB). Deze school hield geen registratie bij van leerlingen die niet digitaal meedoen vanuit huis. Deze ‘digitale spijbelaars’ zijn dus al ruim twee weken onder de radar verdwenen.

Tijdens de digitale bijpraatsessie tussen college en gemeenteraadsleden op 31 maart benadrukte onze fractievoorzitter Peter Prins het belang om ook van de andere middelbare scholen informatie te ontvangen over hun leerlingen die uit Diemen afkomstig zijn. Hij riep wethouder Klaasse op die scholen actief te benaderen met vragen over Diemense leerlingen, zodat bij digitaal spijbelen actie ondernomen kan worden.

01/04/2020