In 2019 ben ik als gemeenteraadslid van de Ouderenpartij Diemen geïnstalleerd, nadat mijn voorganger Rosalie Herder was overleden. Daarvoor was ik fractieopvolger. Ik stel mij -met overtuiging- wederom verkiesbaar voor de komende gemeenteraad.

De Ouderenpartij Diemen heeft zich in de afgelopen raadsperiode ingezet voor de inwoners van onze gemeente, in het bijzonder voor ouderen. Daarbij werd ze niet beïnvloed of gehinderd door standpunten of richtlijnen waarmee landelijke partijen rekening moeten houden.

In Coronatijd heb ik mij onder andere sterk gemaakt voor een goede ventilatie in scholen en gemeentelijke gebouwen. Recent is gebleken dat goede ventilatie belangrijker is dan het veelvuldig wassen van handen.

Ook in de komende raadsperiode wil ik met de Ouderenpartij Diemen de inwoners van Diemen in de gemeenteraad vertegenwoordigen, en met name ouderen een stem in de Diemense politiek geven.

Stem daarom 16 maart Ouderenpartij Diemen!