Als vertegenwoordiger van de buurtgroep VerkeerD door Diemen-Zuid heb ik veel contact gehad met alle politieke partijen. Zo heb ik ook Peter Prins leren kennen. Begin 2021 vroeg hij mij om mij verkiesbaar te stellen en aan te sluiten bij de Ouderenpartij Diemen.

Als nieuweling in de politiek wil ik graag mijn steentje bijdragen. De ervaring die ik -naast die van de buurtgroep- heb als voorzitter van Vereniging van Eigenaren (VvE) de Kruidenhof en voorheen voorzitter van het Oecumenisch onderwijs Diemen denk ik goed te kunnen inzetten. Ook de jarenlange ervaring vanuit mijn werk als contract- en leveranciersmanager neem ik daarin mee. Vanuit deze rollen heb ik veel geleerd om met politiek gevoelige onderwerpen om te gaan. Ik kan goed bemiddelen en doe er alles aan om goed te communiceren.

Voor mij is het belangrijk dat bij voorstellen voor verandering de belangen van iedereen goed worden afgewogen. Daarbij is het nodig dat in een open dialoog met alle betrokken deelnemers er keuzes gemaakt worden. Gelijktijdige en transparante informatieverstrekking is dan vereist om tot gezamenlijke keuzes te komen. Een keuze kan dan ook zijn dat we de situatie hetzelfde laten. Tot nu toe is mijn ervaring dat deze keuze niet altijd wordt overwogen. De durf om nee te zeggen is lastig, maar soms nodig.

Diemen is een geweldig fijne gemeente om in te wonen. In de meer dan 30 jaar dat ik in Diemen woon, heb ik veel zien veranderen. Gelijktijdig zie ik nog waar verbeteringen nodig zijn, en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.

Stem daarom 16 maart Ouderenpartij Diemen!