Diemenaar sinds 1978. Als actief vrijwilliger van het Longfonds weet ik hoe belangrijk schone lucht is. Niet alleen voor ouderen of mensen met aandoeningen aan de luchtwegen, maar voor iedereen. In Diemen is nog wel wat te winnen op dat gebied. De uitstoot van smerige uitlaatgassen van vervoermiddelen (auto, vliegtuig, scheepvaart) en open haarden zijn een gevaar voor onze gezondheid.

Ook de geluidsoverlast rondom Diemen van de snelwegen, trein- en vliegverkeer en eventueel de toekomstige  windmolens moet worden gereduceerd. Tevens moet het te hard rijden op verschillende straten, zoals de Muiderstraatweg en de Weesperstraat (straatraces) worden aangepakt.

Verder maak ik me druk om het tekort aan betaalbare en passende woningen, in het bijzonder voor jongeren, dak- en thuislozen en ouderen. Ouderen moeten tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis blijven wonen. Voorkomen moet worden, dat oudere stellen van elkaar worden gescheiden, doordat de één noodgedwongen naar een verpleeghuis moet. Voor hen moet passende woonruimte met permanente verpleeghulp worden geregeld. De verpleeghuizen in Diemen moeten daarvoor worden aangepast. De gemeente dient zorgvragers serieus te nemen.

Ik ben kandidaat voor de Ouderenpartij Diemen en ik voel me daar met mijn 69 jaar op mijn plek, maar ik vind dat de partij er niet uitsluitend voor ouderen is. Ook toekomstige ouderen, de huidige jongeren en kinderen, hebben recht op werk, op een huis, op pensioen, op goede zorg en schone lucht.

Ik wil me vooral inzetten voor een duidelijke en serieuze participatie tussen de gemeente en de inwoners, op welk gebied dan ook.

Stem daarom op 16 maart Ouderenpartij Diemen!

Stem daarom 16 maart Ouderenpartij Diemen!