Ik vind het een groot voorrecht om weer deel uit te maken van de kandidatenlijst van de Ouderenpartij Diemen. Het gezelschap van een aantal fijne, enthousiaste en energieke mede-partijgenoten kan dit voorrecht alleen maar versterken. Van 2014 tot 2018 was ik al met veel plezier fractieopvolger in de gemeenteraad.

Wat mij enorm aantrekt in de Ouderenpartij Diemen, en mij over de streep trok, is het feit dat deze partij er voor íedere oudere is, ongeacht cultuur, gezindte en geaardheid. Ikzelf voldoe ruimschoots aan de doelgroep waarvoor deze partij werd opgericht.

Geboren in 1938 in een van de oudste gedeelten van Amsterdam, namelijk in de Taksteeg (een steeg van de Kalverstraat tussen de Dam en de Munt), maakte ik uiteraard, hoewel erg jong, toch een aantal jaren van de tweede wereldoorlog zeer bewust mee. Naast enige andere meegemaakte gruwelijkheden in deze tijd, behoorde de beschieting vanuit de Groote Club op de Dam, tijdens mijn aanwezigheid op 7 mei 1945, tot een van de ingrijpendste gebeurtenissen. Samen met mijn vader stond ik te kijken naar de verrichtingen van de sneltekenaar. Wij moesten hals over kop voor dit geweld vluchten. Deze schietpartij werd helaas een dertigtal mensen noodlottig.

Vanaf jonge leeftijd had ik altijd al de behoefte iets voor anderen te betekenen door allerlei evenementen te organiseren. Tegenwoordig ben ik nog actief met restauratie, onderhoud en bespeling van het beroemde Wurlitzer-theaterorgel in Tuschinski. Af en toe worden in dit theater ook concerten met befaamde organisten uit binnen- en buitenland georganiseerd, die vanwege het nostalgische karakter ook in grote mate door ouderen bezocht worden. Tevens zijn wij met een kleine groep aanwezig bij de rondleidingen, waar wij dan iets van de historie van het orgel onder de aandacht brengen en dit cultuurgoed voor komende generaties proberen te bewaren.

Ik was ook een tiental jaren vrijwillig filmoperateur in theater De Omval. Verder ben ik actief binnen VIVOS Diemen. In 2012 ontving ik de Vrijwilligersonderscheiding van de Diemense gemeenteraad.

Ik verheug mij er ten zeerste op het verkiezingsprogramma van de Ouderenpartij Diemen te mogen verdedigen en uit te voeren.

“Het moet maar eens onder de aandacht van de maatschappij gebracht worden dat ouderen niet alleen een kostenpost en ballast vormen. De oudere van nu is mondig en kan nog heel goed voor zichzelf zorgen.

Natuurlijk is het zo dat wie de jeugd heeft de toekomst heeft, maar wie heeft aan de wieg van deze toekomst gestaan? Dat waren toch zeker de ouderen die hen opvoedden en er zorg voor droegen dat jongeren een goede positie in de maatschappij konden veroveren! Wij laten ons niet betuttelen en willen als volwaardige deelnemers van de samenleving gezien blijven worden.

Daarom is het zo belangrijk dat de Ouderenpartij Diemen haar plaats in de gemeenteraad kan voortzetten, liefst met meer zetels dan nu.

Stem daarom 16 maart Ouderenpartij Diemen!