Diemenaar sinds 1978. Als actief vrijwilliger van het Longfonds weet ik hoe belangrijk schone lucht is. Niet alleen voor ouderen of mensen met aandoeningen aan de luchtwegen, maar voor iedereen. In Diemen is nog wel wat te winnen op dat gebied.

De uitstoot van smerige uitlaatgassen door scooters, brommers, auto’s en schepen is een gevaar voor onze gezondheid. Ik maak me daar zorgen om. Het kan en moet beter. We moeten zo snel mogelijk overschakelen op elektrische scooters, brommers en auto’s.

Verder maak ik me druk om het tekort aan passende woningen in Diemen. Er moeten sociale huurwoningen en andere woningen gebouwd worden, zodat ouderen die kleiner willen gaan wonen en jongeren die zelfstandig willen gaan wonen, dat ook kunnen gaan doen.

Ouderen moeten tot op hoge leeftijd zelfstandig thuis blijven wonen. Na een ongeluk in huis wordt de één opgenomen in een ziekenhuis of verpleeghuis, en blijft de ander alleen achter. Dat kan toch beter georganiseerd worden?

Voor mensen die zorg nodig hebben, moet zorg dichtbij in de wijk aanwezig zijn. Via de thuiszorg, maar ook meer gespecialiseerde of intensieve zorg moet beschikbaar zijn. De gemeente moet zorgvragers serieus nemen.

Ik ben kandidaat voor de Ouderenpartij Diemen en ik voel me daar met mijn 65 jaar op mijn plek. Maar ik vind dat de partij er niet uitsluitend voor ouderen moet zijn. Ook toekomstige ouderen hebben recht op werk, op een huis, op pensioen, op goede zorg. Daarvoor wil ik me inzetten.

Stem daarom op 21 maart Ouderenpartij Diemen!

Terug naar de kandidaten van de Ouderenpartij Diemen