Mazzeltje voor uitkeringsgerechtigden niet mogelijk

Tijdens de raadsvergadering van 28 november heeft de Ouderenpartij Diemen een motie ingediend om de Diemense uitkeringsgerechtigden een ‘mazzeltje’ toe te kennen aan het eind van het jaar.

Ons raadslid Evert den Heijer had in de kwartaalbrief ontdekt dat de gemeente een voordeel van 20.000 euro heeft behaald bij het beëindigen van de collectieve ziektekostenverzekering voor de Diemense uitkeringsgerechtigden. Hij stelde in de motie, die gesteund werd door de fracties van Ons Diemen en OPDiemen, voor dit bedrag te verdelen, zodat iedere uitkeringsgerechtigde ca. 50 Euro zou ontvangen. Bij voorkeur nog dit jaar, als eindejaarsgratificatie.

Helaas bleek het niet mogelijk om de uitkeringsgerechtigden als groep zo’n mazzeltje te verstrekken. De wet en de regels staan dat niet toe. De accountant zou zoiets onrechtmatig verklaren. De oproep van fractievoorzitter Jan Sikking van OPDiemen aan de wethouder: ‘Tom Poes, verzin een list’ werd niet overgenomen door de wethouder. Hij ontraadde de motie.

Na een korte schorsing met de mede-indieners heeft onze fractie de motie ingetrokken. Wél hebben we de gelegenheid benut om aandacht te vragen voor de mensen in Diemen die van een minimum-inkomen moeten rondkomen.

08/12/2019