Meer bankjes dankzij PvdO

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2018 in de Diemense gemeenteraad van 15 juni heeft fractievoorzitter Peter Prins eraan herinnerd dat de PvdO-fractie eerder heeft gepleit voor meer bankjes in de openbare ruimte.

Vlak voor de vergadering had hij gesproken met een fysiotherapeute die veel ouderen behandelde en hen ook adviseerde om naar buiten te gaan om te wandelen, maar dat er vervolgens geen bankjes waren om uit te rusten. Hij noemde als voorbeeld de stenen schapenweide, een van de mooiste plekjes in Diemen-Noord, de loswal bij de Venserkade, en onder de Venserbrug was een bankje al wekenlang omgevallen. Ook bij de rotonde in de Ouddiemerlaan waren van de tien bankjes die waren verdwenen er slechts vier teruggeplaatst. Hij stelde voor om 20.000 Euro per jaar in de Meerjarenbegroting te reserveren voor bankjes. Omdat met de spoorwegovergang in de Ouddiemerlaan pas in 2022 wordt gestart, kunnen ook daar wel een paar bankjes geplaatst worden.

Wethouder Jeroen Klaasse zegde toe te kijken naar waar bankjes konden worden geplaatst. Volgens hem werd aan een aantal al gewerkt. Groot was onze verrassing dat begin juli bankjes waren geplaatst op de door de PvdO genoemde plaatsen: bij de stenen schapenweide in Noord (foto), langs de Loswal, bij de Venserbrug en in het Van Gemertplantsoen bij het NS-station in het centrum.

De PvdO-fractie heeft nu besloten om meer aandacht te vragen voor bankjes in Diemen. Inwoners van Diemen worden uitgenodigd om tijdens de Kramenmarkt tijdens het Diemer Festijn op 9 september aan te geven waar ze bankjes missen binnen de gemeente. De PvdO zal dat weer aan de orde stellen tijdens de begrotingsbehandeling.

 

 

 

 

12/08/2017