Naar een waterbewuster Diemen

De grote droogte van de afgelopen zomer is voor de Ouderenpartij Diemen aanleiding geweest om een aantal voorstellen te doen rond het thema water. In het Coalitieakkoord van GroenLinks, D66 en PvdA komt water er als politiek onderwerp bekaaid vanaf. Klimaatverandering, piekbuien en hittestress worden door deze partijen wel genoemd, maar concreet wordt alleen de aanleg van een strandje in de Diem voorgesteld. Vandaar dat we de droogte een goed moment vonden om een initiatiefvoorstel ‘Naar een waterbewuster Diemen’ in de dienen. De rode draad in dit voorstel is het bevorderen van het waterbewustzijn.

Samengevat zijn dit de voorstellen:

 1. Beloon bewoners die hun hemelwater niet meer lozen op het riool met een afkoppelbonus
 2. Richt schoolpleinen klimaatadaptief in
 3. Richt meer verkoelende wijkparkjes in
 4. Promoot de aanleg van polderdaken
 5. Herbouw een deel van de Diemerzeedijk als oude palendijk
 6. Maak de historische stenen in de Diemerdammersluis toegankelijk
 7. Besteed aandacht aan 200 jaar NAP met een herkenbaar teken
 8. Vier 800 jaar Diemen in 2026 met nadruk op water en overstromingen
 9. Maak het noordelijkste punt van het Groene Hart zichtbaar
 10. Neem deel aan wereldwijde World Cleanup Day op 15 september
 11. Laat de Diemerplassen eerder uitbaggeren
 12. Vraag provinciale erkenning als officieel zwemwater in de Diemerplassen
 13. Maak verhuur van roeibootjes of vletten aan de Diemerplassen mogelijk
 14. Laat Diemens bier brouwen uit regenwater en water uit de Diemerplassen
 15. Realiseer een vaarverbinding tussen Fort Diemerdam en Pampus
 16. Maak een vissteiger voor gehandicapten
 17. Opwaarderen van de waterpartijen in de voormalige Ringvaart en langs de Tobias Asserlaan
 18. Communiceer meer over water

Het initiatiefvoorstel wordt in november behandeld in de gemeenteraad. Dan is er ook een reactie van het college. Het volledige plan is te lezen in bijgaande bijlage.

15/09/2018