Niet alle Diemense AED’s in gemeentegids

De Ouderenpartij Diemen heeft aan het college gevraagd waarom niet alle Diemense AED’s (defibrillators) in de Gemeentegids van Diemen zijn vermeld. Dit naar aanleiding van het hoofdstuk ‘AED redt Levens’ in de Gemeentegids. In Diemen zijn namelijk ook AED’s bij particulieren aan de buitenmuur bevestigd, die zijn bedoeld om de afstand tot een AED voor hulpverleners bij een harstilstand zo kort mogelijk te laten zijn.

Sommige van die AED’s zijn geplaatst na een initiatief van inwoners uit een wijk of buurt die geld hadden ingezameld voor de aanschaf van zo’n AED en de gemeente de opbrengst had verdubbeld.

De fractie vraagt of de informatie in de Gemeentegids kan worden aangevuld met de wijk-AED’s.

29/11/2020