Niet openstellen busbaan levert tijd en geld op

De Ouderenpartij Diemen heeft het college gevraagd wat het oplevert als de openstelling van de busbaan Diemen-Zuid wordt uitgesteld of afgeblazen. Dit naar aanleiding van een memo waarin het college moet toegeven dat een flink aantal ambities (plannen) van de coalitie uitgesteld moet worden vanwege te hoge werkdruk op de ambtelijke organisatie. Voor de openstelling is 2 miljoen euro projectsubsidie begroot (plus 6 ton uit het programma groot onderhoud en een aanvullende subsidie van de Vervoerregio).

Het college wil de openstelling van de busbaan doorzetten, ondanks fel verzet van de werkgroep Verkeerd Diemen-Zuid en twijfels bij een aantal gemeenteraadsfracties die nog niet overtuigd zijn. Bij een eventueel raadsbesluit om de busbaan toch open te stellen, is te verwachten dat Verkeerd Diemen-Zuid het besluit zal trachten aan te vechten tot aan de Raad van State. Dat alles legt veel beslag op de tijd van de ambtenaren.

Als de busbaan niet wordt opengesteld, komt er tijd vrij voor andere plannen die nu worden uitgesteld, zoals de herinrichting van park Spoorzicht, de herinrichting van het Ajax-pad en de Ringdijk en de aanleg van een strandje aan de Diem.

29/11/2020