Nieuwe raadsleden geïnstalleerd

Na het afscheid van de oude gemeenteraad zijn op 29 maart de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Voor de Ouderenpartij Diemen zijn dat, zoals bekend, Rosali Herder en Peter Prins.

Tijdens zijn eerste bijdrage over de ‘duiding’ van de verkiezingsuitslag sprak Peter Prins uit met alle fracties in de raad te willen samenwerken, niet één uitgezonderd, ‘om onze programmapunten en die van anderen -als we ze goed vinden- te realiseren’. Dat betekende dat hij ook geen voorkeur uitsprak voor toekomstige collegepartijen.

Hij vroeg zich af wat de logica was van de wens van sommigen om het nieuwe college te laten bestaan uit de partijen die ook het vorige college vormden. Hij wees erop dat er vele meerderheden mogelijk zijn en dat de vier kleinste fracties samen over zes raadsleden beschikken en zo’n 30 procent van de kiezers vertegenwoordigen.

‘Ook andere partijen dan de huidige coalitiepartijen kunnen Ontmoeten en Verbinden, woningen bouwen, eenzaamheid bestrijden, financiën beheren, het Actieplan Duurzaam Diemen uitvoeren en deze gemeente op een fatsoenlijke manier besturen. Dat is niet het monopolie van de ene of andere partij of wethouder. De Ouderenpartij Diemen is beschikbaar voor collegedeelname. Wij willen, nogmaals, samenwerken met alle partijen die een stabiel bestuur kunnen vormen en die de geweldige opgaven waarvoor we staan willen aanpakken. (…) We denken dat wij daarbij een actieve en inspirerende rol kunnen spelen’.

Klik hier om de hele toespraak van Peter Prins te lezen.

Foto: Imara Bonilla

11/04/2018