Nieuws van de fractie

De gemeenteraadsfractie van de Ouderenpartij Diemen heeft op 8 september in De Omval een informatieavond gehouden over Aquathermie. Ruim 30 aanwezigen hebben de inleiding van een medewerker van Waternet kunnen aanhoren en ook interactief kunnen reageren.

Nederland moet binnen 30 jaar van... lees verder

De Ouderenpartij Diemen steunt de eisen van de op 12 september gehouden Woonprotestmanifestatie in Amsterdam. Meer dan 15.000 mensen kwamen die zondag op de been tegen de wooncrisis, de hoge huren en de exorbitante prijzen voor koopwoningen.

Eerder werden deze problemen toegerekend aan de... lees verder

De Ouderenpartij Diemen maakt zich grote zorgen over de opwarming van de aarde. We zijn aan onze kleinkinderen en achterkleinkinderen verplicht de aarde zó achter te laten dat zij in een leefbaar klimaat kunnen leven. Het is een grote opgave de uitstoot van broeikasgassen te beperken tot de... lees verder

De gemeenteraadsfractie van de Ouderenpartij heeft op 9 maart haar initiatiefvoorstel ‘Basisbanen, ook in Diemen’ ingediend.

Basisbanen kunnen extra werkgelegenheid creëren voor mensen die niet deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt, maar wel bepaalde werkzaamheden kunnen verrichten. Dit... lees verder

We melden eerder dat het betaald parkeren voor invaliden zou worden afgeschaft. Diemen is een van de weinige gemeenten waar invaliden moeten betalen als ze willen parkeren, zoals bij het winkelcentrum Diemerplein. We trokken deze conclusie naar aanleiding van de in 2020 gehouden parkeerenquête,... lees verder

Al enkele malen heeft de Ouderenpartij Diemen gepleit voor verbreding van de Diemerbrug. De fiets- en wandelpaden op de brug zijn smal en als de brug geopend wordt voor de scheepvaart drommen wachtende fietsers en voetgangers samen voor de brug. Als de brug naar beneden is gegaan, persen ze zich... lees verder

Televisieprogramma De Hofbar besteedde op 2 februari aandacht aan de start van de rechtszaak tegen de afgifte van een Omgevings- en Natuurvergunning voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Deze rechtszaak is aangespannen door o.a. het Comite Schone Lucht en een groep inwoners van... lees verder

De Ouderenpartij Diemen heeft aan het college gevraagd waarom niet alle Diemense AED’s (defibrillators) in de Gemeentegids van Diemen zijn vermeld. Dit naar aanleiding van het hoofdstuk ‘AED redt Levens’ in de Gemeentegids. In Diemen zijn namelijk ook AED’s bij particulieren aan de buitenmuur... lees verder

Een lang bestaande wens van de Ouderenpartij Diemen wordt binnenkort waarschijnlijk gerealiseerd: de afschaffing van het betaald parkeren voor automobilisten met een invalidenkaart. Uit de afgelopen jaar door de gemeente Diemen georganiseerde parkeerenquête is gebleken dat veel ondervraagden... lees verder

De Ouderenpartij Diemen heeft het college gevraagd wat het oplevert als de openstelling van de busbaan Diemen-Zuid wordt uitgesteld of afgeblazen. Dit naar aanleiding van een memo waarin het college moet toegeven dat een flink aantal ambities (plannen) van de coalitie uitgesteld moet worden... lees verder

Op voorstel van de Ouderenpartij Diemen heeft de gemeenteraad besloten om 20.000 euro uit te trekken voor een haalbaarheidsonderzoek naar een fiets/voetgangersbrug over de Weespertrekvaart tussen de Sniep en Diemen-Zuid.

De brug is een lang gekoesterde wens van de Ouderenpartij en sinds... lees verder

De fractie van de Ouderenpartij Diemen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het bezoek van mevrouw Santokhi, echtgenote van de Surinaamse president, op 15 september aan Diemen. Zij en haar gezelschap werden ontvangen door... lees verder

De gemeenteraad heeft unaniem de wens uitgesproken om bij het planten of vervangen van bomen meer gebruik te maken van dikkere bomen. De gemeente plant veel dunne boompjes, maar bomen met een groter bladerdak hebben een grotere ecologische, landschappelijke en ekonomische waarde dan de dunne ‘... lees verder

Op initiatief van de Ouderenpartij Diemen heeft de gemeenteraad zich afgelopen donderdag tegen de jaarlijkse huurverhoging uitgesproken. Onder de huidige Corona-omstandigheden vindt de raad een huurverhoging ongepast en onaanvaardbaar. De raad vindt een opschorting van de huurverhoging dan ook... lees verder

De gemeente Diemen zet deze weken de personeelsleden van zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven in het zonnetje met bloemen. Zij zorgen er immers voor dat ouderen, zieken, kinderen van ouders met vitale beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen zorg, hulp en onderwijs blijven... lees verder

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de reconstructie van de Oost-West as door Diemen. In 2019 aan de Muiderstraatweg tussen De Sniep en de Diemerbrug, in 2020 tussen de Diemerbrug en de Arent Krijtsstraat. Eind van dit jaar moet het werk klaar zijn.

Voor gebruikers van het openbaar... lees verder

De Coronacrisis is aanleiding voor de Ouderenpartij om vragen te stellen over de beschikbaarheid van laptops en internet-aansluitingen voor het thuisonderwijs aan leerlingen. Zoals bekend zijn de scholen sinds 16 maart gesloten en krijgen kinderen digitaal onderwijs. In Amsterdam zouden er... lees verder

De Diemense gemeenteraad is maandagavond in bijzondere en minimale samenstelling bijeengekomen. Bij de vergadering waren behalve burgemeester Boog en raadsgriffier Hans Nubé de raadsleden Hilda van ’t Riet en Peter Prins, respectievelijk fractievoorzitter van GroenLinks en de Ouderenpartij... lees verder

Het COVID-19 virus heeft in Diemen grote gevolgen voor de sociale contacten van ouderen en kwetsbaren. Zij lopen meer risico om geraakt te worden door het virus. De Ouderenpartij Diemen heeft daar grote zorgen over.

In de verzorgings- en verpleegtehuizen van Cordaan aan het Berkenplein en... lees verder

busbaan diemen

Afgelopen donderdag hebben we ons in de gemeenteraad, zoals eerder, uitgesproken tegen openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid. Het college van burgemeester en wethouders heeft 2 miljoen Euro uitgetrokken om die busbaan open te stellen voor autoverkeer en heeft nu een Voorontwerp... lees verder