Nieuws van de fractie

De fractie van de Ouderenpartij Diemen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders naar aanleiding van het bezoek van mevrouw Santokhi, echtgenote van de Surinaamse president, op 15 september aan Diemen. Zij en haar gezelschap werden ontvangen door... lees verder

De gemeenteraad heeft unaniem de wens uitgesproken om bij het planten of vervangen van bomen meer gebruik te maken van dikkere bomen. De gemeente plant veel dunne boompjes, maar bomen met een groter bladerdak hebben een grotere ecologische, landschappelijke en ekonomische waarde dan de dunne ‘... lees verder

Op initiatief van de Ouderenpartij Diemen heeft de gemeenteraad zich afgelopen donderdag tegen de jaarlijkse huurverhoging uitgesproken. Onder de huidige Corona-omstandigheden vindt de raad een huurverhoging ongepast en onaanvaardbaar. De raad vindt een opschorting van de huurverhoging dan ook... lees verder

De gemeente Diemen zet deze weken de personeelsleden van zorginstellingen, scholen en kinderdagverblijven in het zonnetje met bloemen. Zij zorgen er immers voor dat ouderen, zieken, kinderen van ouders met vitale beroepen en kinderen uit kwetsbare gezinnen zorg, hulp en onderwijs blijven... lees verder

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de reconstructie van de Oost-West as door Diemen. In 2019 aan de Muiderstraatweg tussen De Sniep en de Diemerbrug, in 2020 tussen de Diemerbrug en de Arent Krijtsstraat. Eind van dit jaar moet het werk klaar zijn.

Voor gebruikers van het openbaar... lees verder

De Coronacrisis is aanleiding voor de Ouderenpartij om vragen te stellen over de beschikbaarheid van laptops en internet-aansluitingen voor het thuisonderwijs aan leerlingen. Zoals bekend zijn de scholen sinds 16 maart gesloten en krijgen kinderen digitaal onderwijs. In Amsterdam zouden er... lees verder

De Diemense gemeenteraad is maandagavond in bijzondere en minimale samenstelling bijeengekomen. Bij de vergadering waren behalve burgemeester Boog en raadsgriffier Hans Nubé de raadsleden Hilda van ’t Riet en Peter Prins, respectievelijk fractievoorzitter van GroenLinks en de Ouderenpartij... lees verder

Het COVID-19 virus heeft in Diemen grote gevolgen voor de sociale contacten van ouderen en kwetsbaren. Zij lopen meer risico om geraakt te worden door het virus. De Ouderenpartij Diemen heeft daar grote zorgen over.

In de verzorgings- en verpleegtehuizen van Cordaan aan het Berkenplein en... lees verder

busbaan diemen

Afgelopen donderdag hebben we ons in de gemeenteraad, zoals eerder, uitgesproken tegen openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid. Het college van burgemeester en wethouders heeft 2 miljoen Euro uitgetrokken om die busbaan open te stellen voor autoverkeer en heeft nu een Voorontwerp... lees verder

In de gemeenteraadsvergadering van 27 februari is Imara Aguilar Bonilla geïnstalleerd als nieuwe fractieopvolger van de Ouderenpartij Diemen. Imara volgt Evert den Heijer op, die op 17 oktober is geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Imara is 21 jaar oud, geboren in het Nicaraguaanse... lees verder

Vorige week hebben alle huishoudens in Diemen een brief over de parkeerenquete gekregen. In die enquete kunt u uw mening geven over het huidige parkeerbeleid. Alhoewel de enquete erg lijkt op een tevredenheidspeiling. kunt u ook uw zorgen of ideeën invullen. 
De Ouderenpertlj Dlemen heeft... lees verder

Tijdens de raadsvergadering van 28 november heeft de Ouderenpartij Diemen een motie ingediend om de Diemense uitkeringsgerechtigden een ‘mazzeltje’ toe te kennen aan het eind van het jaar.

Ons raadslid Evert den Heijer had in de kwartaalbrief ontdekt dat de gemeente een voordeel van 20.... lees verder

Er zal ook meer voorlichting worden gegeven over het onderwerp via de Diemer Info, middels een folder en bij de preventieve huisbezoeken voor senioren en door de WMO-consulenten. Dit is het resultaat van schriftelijke vragen die de Ouderenpartij Diemen heeft gesteld aan het college van b en w na... lees verder

De fractie van de Ouderenpartij heeft bij de begrotingsbehandeling opnieuw aandacht gevraagd voor de smalle voet- en fietspaden op de Diemerbrug en ook voor de krappe opstelstroken voor de stoplichten.

Als de Diemerbrug geopend wordt voor de scheepvaart drommen wachtende fietsers en... lees verder

De Ouderenpartij Diemen maakt zich zorgen om de uitstoot van de biomassa-installatie die momenteel wordt gebouwd om de woningen op de Punt van de Sniep te verwarmen. Inwoners van Diemen hebben de fracties in de gemeenteraad hierover benaderd. De inwoners klaagden ook over het gebrek aan... lees verder

Tijdens de begrotingsbehandelingen is raadsbreed een motie aangenomen die kopers van een nieuwbouwwoning verplicht om zelf in die woning te gaan wonen. Daarmee is een wens van de Ouderenpartij vervuld. In februari 2018 stelde onze fractie hierover al vragen aan het college. En in de... lees verder

De Ouderenpartij Diemen is het afgelopen jaar consequent tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen geweest. In juli 2019 hebben we daarom ook gestemd tegen de afgifte van een zogeheten Verklaring van geen bedenkingen (VVGB), die nodig is om een bestemmingsplanwijziging voor het NUON-... lees verder

De Ouderenpartij Diemen is tegen de verhoging van de afvalstoffenheffing in 2020. Dit als reactie op het collegevoorstel de Afvalstoffenheffing met 20 Euro per huishouden te verhogen. Tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting stelde fractievoorzitter Peter Prins dat het college geen... lees verder

Onder dit motto zijn bij drie adressen in Diemen Struikelstenen gelegd voor woningen waar in de Tweede Wereldoorlog joden hebben gewoond en zijn gearresteerd en weggevoerd naar de vernietigingskampen. De steenlegging is een initiatief van de gemeenteraad, in samenwerking met het Comité Diemen... lees verder

Het heeft lang geduurd, maar de opgang naar de Venserbrug vanaf de dijk langs de Weespertrekvaart in het verlengde van de Loswal, is toch aangelegd. De fractie van de Ouderenpartij had daar in 2017 op aangedrongen, omdat mensen die een ommetje rond de Diemerbrug en Venserbrug wilden maken, een... lees verder