Nieuws van de fractie

De Coronacrisis is aanleiding voor de Ouderenpartij om vragen te stellen over de beschikbaarheid van laptops en internet-aansluitingen voor het thuisonderwijs aan leerlingen. Zoals bekend zijn de scholen sinds 16 maart gesloten en krijgen kinderen digitaal onderwijs. In Amsterdam zouden er... lees verder

De Diemense gemeenteraad is maandagavond in bijzondere en minimale samenstelling bijeengekomen. Bij de vergadering waren behalve burgemeester Boog en raadsgriffier Hans Nubé de raadsleden Hilda van ’t Riet en Peter Prins, respectievelijk fractievoorzitter van GroenLinks en de Ouderenpartij... lees verder

Het COVID-19 virus heeft in Diemen grote gevolgen voor de sociale contacten van ouderen en kwetsbaren. Zij lopen meer risico om geraakt te worden door het virus. De Ouderenpartij Diemen heeft daar grote zorgen over.

In de verzorgings- en verpleegtehuizen van Cordaan aan het Berkenplein en... lees verder

busbaan diemen

Afgelopen donderdag hebben we ons in de gemeenteraad, zoals eerder, uitgesproken tegen openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid. Het college van burgemeester en wethouders heeft 2 miljoen Euro uitgetrokken om die busbaan open te stellen voor autoverkeer en heeft nu een Voorontwerp... lees verder

In de gemeenteraadsvergadering van 27 februari is Imara Aguilar Bonilla geïnstalleerd als nieuwe fractieopvolger van de Ouderenpartij Diemen. Imara volgt Evert den Heijer op, die op 17 oktober is geïnstalleerd als gemeenteraadslid.

Imara is 21 jaar oud, geboren in het Nicaraguaanse... lees verder

Vorige week hebben alle huishoudens in Diemen een brief over de parkeerenquete gekregen. In die enquete kunt u uw mening geven over het huidige parkeerbeleid. Alhoewel de enquete erg lijkt op een tevredenheidspeiling. kunt u ook uw zorgen of ideeën invullen. 
De Ouderenpertlj Dlemen heeft... lees verder

Tijdens de raadsvergadering van 28 november heeft de Ouderenpartij Diemen een motie ingediend om de Diemense uitkeringsgerechtigden een ‘mazzeltje’ toe te kennen aan het eind van het jaar.

Ons raadslid Evert den Heijer had in de kwartaalbrief ontdekt dat de gemeente een voordeel van 20.... lees verder

Er zal ook meer voorlichting worden gegeven over het onderwerp via de Diemer Info, middels een folder en bij de preventieve huisbezoeken voor senioren en door de WMO-consulenten. Dit is het resultaat van schriftelijke vragen die de Ouderenpartij Diemen heeft gesteld aan het college van b en w na... lees verder

De fractie van de Ouderenpartij heeft bij de begrotingsbehandeling opnieuw aandacht gevraagd voor de smalle voet- en fietspaden op de Diemerbrug en ook voor de krappe opstelstroken voor de stoplichten.

Als de Diemerbrug geopend wordt voor de scheepvaart drommen wachtende fietsers en... lees verder

De Ouderenpartij Diemen maakt zich zorgen om de uitstoot van de biomassa-installatie die momenteel wordt gebouwd om de woningen op de Punt van de Sniep te verwarmen. Inwoners van Diemen hebben de fracties in de gemeenteraad hierover benaderd. De inwoners klaagden ook over het gebrek aan... lees verder

Tijdens de begrotingsbehandelingen is raadsbreed een motie aangenomen die kopers van een nieuwbouwwoning verplicht om zelf in die woning te gaan wonen. Daarmee is een wens van de Ouderenpartij vervuld. In februari 2018 stelde onze fractie hierover al vragen aan het college. En in de... lees verder

De Ouderenpartij Diemen is het afgelopen jaar consequent tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen geweest. In juli 2019 hebben we daarom ook gestemd tegen de afgifte van een zogeheten Verklaring van geen bedenkingen (VVGB), die nodig is om een bestemmingsplanwijziging voor het NUON-... lees verder

De Ouderenpartij Diemen is tegen de verhoging van de afvalstoffenheffing in 2020. Dit als reactie op het collegevoorstel de Afvalstoffenheffing met 20 Euro per huishouden te verhogen. Tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting stelde fractievoorzitter Peter Prins dat het college geen... lees verder

Onder dit motto zijn bij drie adressen in Diemen Struikelstenen gelegd voor woningen waar in de Tweede Wereldoorlog joden hebben gewoond en zijn gearresteerd en weggevoerd naar de vernietigingskampen. De steenlegging is een initiatief van de gemeenteraad, in samenwerking met het Comité Diemen... lees verder

Het heeft lang geduurd, maar de opgang naar de Venserbrug vanaf de dijk langs de Weespertrekvaart in het verlengde van de Loswal, is toch aangelegd. De fractie van de Ouderenpartij had daar in 2017 op aangedrongen, omdat mensen die een ommetje rond de Diemerbrug en Venserbrug wilden maken, een... lees verder

Nadat de fractie van de Ouderenpartij schriftelijke vragen had gesteld aan het college over bus 44 stopt deze nu wél bij de nieuwe halte Diemerbrug.

Begin juli zijn de tram- en bushaltes bij de Schoolstraat en de Nicolaas Lublinkstraat opgeheven en vervangen door de halte Diemerbrug.  Bus... lees verder

In de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober is Evert den Heijer geïnstalleerd als nieuw raadslid van de Ouderenpartij Diemen. Evert volgt Rosali Herder op, die recent is overleden.

Evert is 62 jaar oud, geboren op Curacao, en woont al 20 jaar in Diemen.  Hij is werkzaam bij de SVB als... lees verder

In november en december 2018 heeft de gemeente in totaal 1150 nieuwe Stadspassen uitgereikt aan Diemense inwoners met een AOW-uitkering. Voor 2019 wordt nog een lichte uitbreiding verwacht.

Dit is het resultaat van de op 31 mei 2018 aangenomen motie om de in 2015 opgelegde bezuiniging op... lees verder

Het aantal deelnemers van het in 2016 ingevoerde gratis openbaar vervoer voor AOW-ers stijgt nog steeds. Er zijn nu ca. 300 ouderen in Diemen die gebruik maken van deze regeling. In 2018 was er een stijging van 10 procent. 

In Amsterdam heeft gratis openbaar vervoer voor ouderen ertoe... lees verder

Kunst in Diemen

Overdiemerweg

Artiest: Noor van Mens

Hartveldseweg met korenmolen

Artiest: A.B. Collwer

Zwevende studentenflats Rode Kruislaan

Artiest: Rob Schrama

Transportbeton Weespertrekvaart

Artiest: Louis Visser

De Kleisloot

Artiest: Ger Gerrits

Gezicht op Diemen vanuit het noorden

Artiest: Rembrandt van Rijn

"Mee naar Diemen-Zuid" Cd Hoes

Artiest: Lange Frans en Baas B

Naughty Nicky in De Omval

Artiest: Steven Dijk
Collectie: Peter Prins

Muidervaart

Artiest: Onbekend
Collectie: album 'Mijn Land' deel VII Bussink's Koekfabriek Deventer 1933

Intocht Canadezen Hartveldseweg

Artiest: S. de Boer
Collectie: gemeente Diemen

Gemeenlandshuis aan Diemerzeedijk

Artiest: Edzard Koning
Collectie: album Langs de Zuiderzee, collectie Verkademuseum Zaandam

Zicht op Diemen Noord

Artiest: Rieke van der Gaast
Collectie: A.F. van der Lugt

Oude deur Fort Diemerdam

Artiest: J.C. Suk
Collectie: Historische Kring Diemen

Wereldwinkel Diemen

Artiest: Hilda Kernell
Collectie: Wereldwinkel Diemen

De Sniep

Artiest: Luurd van der Dussen
Collectie: gemeente Diemen

Sint Petrusbandenkerk

Artiest: Rene Tosari

Diemerbrug

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Barry de Lama

Barry de Lama
Artiest: Lisa Peperkamp