Klimaatmars 6 november affiche

De klimaatcrisis is nu: overstromingen, bosbranden en hongersnoden teisteren de wereld en worden extremer. De klappen vallen vooral bij mensen die de minste middelen hebben om zich tegen deze gevaren te weren. Binnen onze landsgrenzen, maar vooral ook ver daarbuiten. Toch doet Nederland al jaren te weinig om dit te voorkomen, terwijl de tijd dringt.

De huidige klimaatcrisis vormt immers een immense bedreiging voor mensen in het hier en nu. Grootschalige actie is nodig voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. In het bijzonder voor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen. De gemeenteraadsfractie van de Ouderenpartij Diemen maakt zich daar grote zorgen om.

Daarom gaan we zaterdag 6 november de straat op. De gemeenteraadsfractie van de Ouderenpartij Diemen is van de partij. Ook jij bent hierbij onmisbaar! Samen dwingen we het kabinet tot actie. Dus ga mee naar Amsterdam. In de brede Klimaatcrisis Coalitie zijn ook Grootouders voor het klimaat  vertegenwoordigd.

Voor meer informatie: www.klimaatalarm-diemen.nl   

 

Gepubliceerd op: 22/10/2021

Terug naar Nieuws van de fractie