Diemen werkt niet meer mee aan de vestiging van zogenaamde dark stores, die worden gebruikt als distributiecentrum voor flitsbezorging. De gemeenteraad heeft unaniem een Voorbereidingsbesluit genomen dat dit moet tegen gaan. Dit besluit is het direct gevolg van de vragen die onze gemeenteraadsfractie stelde naar aanleiding van een soortgelijk besluit door de Amsterdamse gemeenteraad. De verwachting bestond dat dit soort bedrijven naar omliggende gemeenten van Amsterdam, waaronder Diemen, zouden trekken. Met veel meer overlast voor omwonenden en veel meer verkeer van fietsbezorgers in Diemense straten en op fietspaden.

Afgelopen donderdag heeft de Diemense gemeenteraad dit besluit genomen in een besloten zitting. Het betekent dat de gemeente niet meer meewerkt aan de vestiging van ‘dark stores’ in Diemen. Ook eigenaren van panden mogen niet meer verhuren voor dit gebruik.

De gemeente Diemen moet nu binnen een jaar komen met nadere regelgeving in een bestemmingplan over ‘dark stores’ en flitsbezorging.

Klik voor publicatie gemeenteblad.

Gepubliceerd op: 09/02/2022