OPD website ruimte Diemerbrug foto 1

Al enkele malen heeft de Ouderenpartij Diemen gepleit voor verbreding van de Diemerbrug. De fiets- en wandelpaden op de brug zijn smal en als de brug geopend wordt voor de scheepvaart drommen wachtende fietsers en voetgangers samen voor de brug. Als de brug naar beneden is gegaan, persen ze zich over de smalle fiets- en voetpaden naar de overkant. Fietsers kunnen maar moeilijk passeren. Dan zijn er ook nog de vele bakfietsen, rollators, rolstoelen en scootmobielen.

Al in 2018 vroeg onze fractie aandacht voor de te smalle Diemerbrug. Het college wilde toen niet aan verbreding denken. De Ouderenpartij vroeg begin 2020 om een extern onderzoek, waar het college mee instemde. Recent is de uitkomst daarvan bekend geworden. Het is technisch mogelijk om de fietspaden aan beide zijden van de brug te verbreden met een halve meter. De brug kan het extra gewicht dragen. Dat zal ten goede komen aan de fietsers. Aan de westkant van de brug kan het fietspad worden verbreed tot 2,60 meter en aan de oostkant tot 2,81 meter. Daarmee voldoen de fietspaden aan de CROW-norm van 2,50 meter. Voor nog meer verbreding zou een funderingsonderzoek gedaan moeten worden.

Het college gaat nu onderzoeken of de kosten van ruim 3 ton opgenomen kunnen worden in de Kaderbrief en de begroting voor 2022. De fractie van de Ouderenpartij is tevreden met deze ontwikkeling.

Gepubliceerd op: 13/02/2021

Terug naar Nieuws van de fractie