PvdO Idee voetgangersbrug

Op voorstel van de Ouderenpartij Diemen heeft de gemeenteraad besloten om 20.000 euro uit te trekken voor een haalbaarheidsonderzoek naar een fiets/voetgangersbrug over de Weespertrekvaart tussen de Sniep en Diemen-Zuid.

De brug is een lang gekoesterde wens van de Ouderenpartij en sinds 2015 al enkele keren aan de orde gesteld. Inmiddels pleiten ook steeds meer bewoners van de Sniep voor een kortere fietsverbinding met station Diemen-Zuid.

Ondanks dat de Vervoerregio Amsterdam de verbinding in een investeringsschema heeft opgenomen, heeft dit niet geleid tot enige voortgang. De Ouderenpartij wil dat het College van B en W de verbinding met voortvarendheid bepleit bij de Vervoerregio.

Het amendement van de Ouderenpartij Diemen kreeg veel steun, behalve van de fractie van Ons Diemen.

Gepubliceerd op: 29/11/2020