Van de op 8 september georganiseerde informatieve bijeenkomst over Aquathermie is een filmpje gemaakt dat we graag aan u presenteren. Door onvoorziene omstandigheden heeft de productie langer geduurd dan we hadden verwacht. U kunt op de  facbook pagina van de Ouderenpartij Diemen het filmpje zien. Met dank aan Studio DMN, Waternet en Daarom Duurzaam Diemen.

In het filmpje wordt aquathermie een duurzaam alternatief genoemd voor aardgas of biomassa. Het is hoopvol nieuws dat het kabinet in wording Aquathermie apart heeft genoemd in het regeerakkoord: ‘We stimuleren het aanbod van hernieuwbare energiebronnen, door in te zetten op extra wind op zee, zon-op-dak, aardwarmte, groen gas en aquathermie.’

En misschien nog een opsteker voor Diemen: ‘We bouwen het gebruik van houtige biomassa voor energiedoeleinden zo snel mogelijk af, waarbij we rekening houden met kosteneffectiviteit. (…) We staan alleen het gebruik van houtige biomassa die geproduceerd is in de EU toe, zodat we de naleving van duurzaamheidscriteria kunnen monitoren. We zorgen ervoor dat duurzame alternatieven voor warmte versneld worden ontwikkeld.’

De Ouderenpartij Diemen kan dit enthousiast onderschrijven.

Gepubliceerd op: 22/12/2021