De gemeenteraad heeft een amendement van de Ouderenpartij Diemen aangenomen waarin de raad zich uitspreekt tegen de bouw van een kerncentrale in een dichtbevolkt gebied als Diemen. Het amendement werd aangenomen met steun van alle partijen, maar zonder steun van het CDA en Ons Diemen.

De aanleiding voor het amendement was het landelijk regeerakkoord van VVD, D66, CDA en CU waarin de bouw van twee kerncentrales wordt aangekondigd op twee nader te bepalen locaties.

De Ouderenpartij stelde in het amendement dat een kerncentrale niet past in het dichtbevolkte Diemen en stelde ook dat er geen goede oplossingen zijn voor opslag en verwerking van kernafval.

De raadsfractie van GroenLinks had aanvankelijk ook een amendement ingediend tegen een kerncentrale in Diemen. De meerderheid van de gemeenteraad zag meer in de formulering van het amendement van de Ouderenpartij Diemen. GroenLinks trok hun amendement na een schorsing in en steunde daarna het amendement van de Ouderenpartij Diemen.

Overigens zijn er momenteel geen concrete plannen voor een kerncentrale in Diemen. Zo’n 50 jaar geleden werd de plaats van de huidige energiecentrale in Over-Diemen wél als mogelijke vestigingsplaats genoemd. Het amendement is toegevoegd aan de Omgevingsvisie 2040 die de gemeenteraad op 27 januari heeft vastgesteld.

Gepubliceerd op: 28/01/2022