Op voorstel van ons raadslid Evert den Heijer roepen het college en de gemeenteraad van Diemen het kabinet-Rutte op om de gemeenten Bonaire, St.-Eustatius en Saba (ook wel BES-gemeenten genoemd) in het Caraïbisch Gebied dezelfde status en rechten te geven als de Nederlandse gemeenten hebben. Hij kreeg tijdens de raadsvergadering van 20 april de toezegging van wethouder Everhardt dat die de oproep zou ondertekenen en verzenden.

Sinds de opheffing van de Nederlandse Antillen hebben de eilanden Curaçao, Aruba en Sint Maarten min of meer een onafhankelijke status gekregen. De BES-eilanden zijn een Bijzonder Openbaar Lichaam geworden, vergelijkbaar met een gemeente van Nederland, maar rechtstreeks onder gezag van Den Haag.

Al 13 jaar verzoeken de BES eilanden om het vaststellen van een sociaal minimum, zodat er een goed en rechtvaardig armoedebeleid kan worden gevoerd. Maar de armoede en achterstelling op deze eilanden is groot, terwijl de prijzen van voedsel veel hoger zijn dan in Nederland. 40 procent van de inwoners leeft onder het sociaal minimum. Er is het nodige verbeterd in de afgelopen jaren, maar er gaan regelmatig kinderen zonder ontbijt naar school en werkende ouders moeten sappelen om rond te komen. Drie tomaten kosten zes dollar.

Diemen sluit zich nu aan bij een actie vanuit de recent opgerichte consumentenbond Unkobon om vanuit Nederlandse gemeenten het kabinet onder druk te zetten om de situatie op de BES-eilanden te verbeteren, daar een sociaal minimum in te voeren en deze gemeenten dezelfde rechten en voorzieningen te geven als de Nederlandse gemeenten hebben.

Veel inwoners in Nederland die afkomstig zijn van de eilanden, willen graag terug naar de eilanden, vooral na hun pensionering. Ze gaan dan echter achteruit in sociale voorzieningen die in Nederland gelden, maar op de BES-eilanden anders zijn, of er helemaal niet zijn.

Lees ook het artikel Overleven in het vakantie-paradijs op de website van Sprank magazine.

Gepubliceerd op: 20/04/2023