wallet-1013789_640

Op initiatief van de Ouderenpartij Diemen heeft de gemeenteraad zich afgelopen donderdag tegen de jaarlijkse huurverhoging uitgesproken. Onder de huidige Corona-omstandigheden vindt de raad een huurverhoging ongepast en onaanvaardbaar. De raad vindt een opschorting van de huurverhoging dan ook wenselijk. De huurverhoging zou niet hoger mogen zijn dan het inflatiepercentage (raming in 2020: 1,4%). Dit standpunt zal door het college worden overgebracht aan de Diemense verhuurders, het kabinet, het parlement en alle andere gemeenteraden in het land.

Eind maart ontvingen veel huurders in Diemen een brief van de Belastingdienst waarin deze schreef dat de verhuurder informatie van de Belastingdienst had ontvangen over het inkomen van de huurder. Bij een inkomen tot € 43.574 mag de huur met 5,1% worden verhoogd. Bij een hoger inkomen mag de huur met nog eens 1,5% worden verhoogd. Dan is dat totaal 6,6%.

De motie is voortgekomen uit zorg over de inwoners van Diemen die in Coronatijd grote onzekerheid hebben over hun werk en inkomen, en of ze de huur nog wel kunnen betalen. Naar verwachting zullen veel huurders die geen Huurtoeslag ontvangen (omdat hun huur te hoog is) een aanvraag moeten doen voor een gemeentelijke Woonkostentoeslag vanuit de Bijzondere Bijstand.

De motie werd mede ingediend door de fracties van GroenLinks, Ons Diemen en de Onafhankelijke Partij Diemen, en kreeg verder steun van PvdA en D66. Alleen VVD en CDA stemden tegen.

Gepubliceerd op: 01/05/2020