basisbaanDiemen

De gemeenteraadsfractie van de Ouderenpartij heeft op 9 maart haar initiatiefvoorstel ‘Basisbanen, ook in Diemen’ ingediend.

Basisbanen kunnen extra werkgelegenheid creëren voor mensen die niet deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt, maar wel bepaalde werkzaamheden kunnen verrichten. Dit zijn werkzaamheden waarvoor de markt niet, of niet volledig, betaalt, maar die wel maatschappelijke meerwaarde hebben en bijdragen aan de leefbaarheid van wijken. Daarvoor krijgen ze een arbeidscontract en het minimumloon.

Basisbanen zijn bedoeld voor mensen die langdurig van een bijstandsuitkering leven. Volgens een rapport van de Rekenkamer uit 2018 gaat het in Diemen om 330 40+ers (op een totaal van ca. 500 cliënten), die langer dan vijf jaar zijn aangewezen op een uitkering. Een basisbaan is een kans voor een deel van hen om terug te keren in een betaalde baan.

Alhoewel de gemeente probeert deze groep aan regulier werk te helpen, is dat moeilijk. De arbeidsmarkt zit niet te wachten op mensen die lang niet gewerkt hebben. Dit is nog moeilijker geworden omdat afgelopen jaar veel nieuwe Diemenaren, die vanwege de coronacrisis hun werk hebben verloren, erbij zijn gekomen. Door hun korte werkloosheidsduur maken ze meer kans op betaald werk. Daarmee dreigt de groep langdurig werklozen in de verdrukking te komen. ‘Wij willen deze groep mensen niet zomaar afschrijven en basisbanen kunnen daarbij helpen’, zo licht fractievoorzitter Peter Prins toe. ‘En werken voor een salaris is goed voor je welbevinden en zelfredzaamheid’. 

De werkzaamheden moeten passen bij de kandidaat voor een basisbaan. In Amsterdam en Groningen zijn inmiddels goede ervaringen opgedaan met basisbanen. In de openbare ruimte worden wijken groen, schoon en veilig gehouden. In huizen van de buurt wordt geassisteerd bij activiteiten of worden maaltijden gekookt. Bij hoogbejaarden kan achterstallig tuinonderhoud worden gedaan. Gastvrouwen in verzorgings- of verpleeghuizen kunnen wandelen met ouderen of gehandicapten. Bij sportclubs kunnen allerlei ondersteunende taken worden verricht. Op scholen kunnen lunches voorbereid worden. Ook kan er  huiswerkbegeleiding gegeven worden. Mogelijk kan de gemeente zelf ook nadenken of ze basisbanen kan creëren, zoals in het archief, bij de gemeentewerf, of bij toezicht en handhaving.

Naar verwachting wordt het voorstel dit voorjaar in de gemeenteraad behandeld. Als het wordt aangenomen, streeft de fractie ernaar nog dit jaar tenminste vijf basisbanen te creëren. Dat aantal kan in 2022 en later worden uitgebreid naar 20 tot 30. De Ouderenpartij Diemen hoopt op de steun van CDA, D66, GroenLinks en PvdA, omdat die partijen basisbanen in hun landelijke verkiezingsprogramma hebben opgenomen.     

Gepubliceerd op: 10/03/2021