Als u nog niet weet wat u wilt stemmen, kunt u gebruik maken van de stellingen van Kieskompas en Stemhulp. Met deze links diemen.kieskompas.nl en diemen.stemhulp.nl kunt u nagaan welke partij het best bij uw opvattingen staat.

We moeten echter waarschuwen voor een paar ‘instinkers’. Bij een aantal stellingen wordt in het eerste deel iets gewenst, en in het tweede deel staat dan dat de lokale belasting daarvoor omhoog moet. Als Ouderenpartij vinden we dit een valse tegenstelling. Als je iets belangrijk vindt en wilt realiseren, en dat kost geld, dan hoeven de belastingen daarvoor niet verhoogd te worden.

Een paar voorbeelden: In de laatste acht jaar hebben we met een extra subsidie het AGO-zwembad opengehouden, het openbaar vervoer voor AOW-ers gratis gemaakt, de bezuiniging op de Stadspas teruggedraaid (en nóg een paar wensen gerealiseerd), zonder dat de lokale belasting verhoogd hoefde te worden. Het geld kwam uit de reguliere begroting. Diemen is een groeigemeente en krijgt elk jaar méér geld van het rijk, dat in veel gevallen vrij besteed mag worden. Bovendien hebben we in Coronatijd geleerd dat het geld tegen de plinten klotste bij de ondersteuning van getroffen beroepsgroepen of andere maatregelen.

Wij hebben dus consequent ‘niet mee eens’ ingevuld als in de stelling staat dat de lokale belastingen omhoog moeten. Ook al zijn we het wel eens met het eerste deel van de stelling. Dat hebben we apart toegelicht onder verwijzing naar teksten uit ons verkiezingsprogramma.

Wat ons opvalt dat andere partijen bij de stellingen waar belastingverhoging wordt voorgesteld vaak om de hete brij heen draaien en in wollige bewoordingen hun standpunt toelichten. De belastingverhoging laten ze als mogelijkheid open. Dat is voor de kiezer helemaal geen leuk vooruitzicht. Die wil duidelijkheid van partijen. In dit opzicht staan we dicht bij de VVD, die ook vaak tegen belastingverhoging is.

Gepubliceerd op: 18/02/2022