De gemeente Diemen wil bij een volgende aanbesteding van het leerlingenvervoer ook aandacht besteden aan een inkomen waar de chauffeurs schuldenvrij van kunnen rondkomen. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B en W op vragen van onze gemeenteraadsfractie.

Eind 2022 staakten de chauffeurs van het leerlingenvervoer voor betere beloning en anderen arbeidsvoorwaarden. Inmiddels is er een nieuwe CAO afgesproken waarin een hoger uurloon is afgesproken en de eerste ziektedag wordt doorbetaald. Maar dat betekent niet dat alle problemen zijn opgelost. In Diemen had de vervoerder tussen september en december 2022 een tekort van zeven chauffeurs, waardoor sommige kinderen niet naar hun gespecialiseerde school vervoerd konden worden. Uit de persberichten tijdens de staking bleek dat chauffeurs niet voor de lage beloning wilden werken.

Het college heeft afgelopen december via een noodmaatregel 50.000 Euro beschikbaar gesteld zodat de vervoerder het tekort aan chauffeurs kon inlopen. Inmiddels zijn er eind januari vier nieuwe chauffeurs aangesteld. Die zullen ongetwijfeld beter betaald worden dan voorheen. Wij vinden dat de gemeente bij toekomstige aanbestedingen, naast allerlei andere voorwaarden, ook een fatsoenlijke beloning van de uitvoerders aan de orde moet stellen.

De beantwoording leverde ook nog wat feitelijke informatie op. Er zijn in Diemen 63 kinderen met een indicatie voor aangepast leerlingenvervoer, die gemiddeld 28 minuut per rit in de bus zitten. De scholen liggen doorgaans op 6 kilometer afstand van de woning. De meeste scholen voor speciaal onderwijs staan in Amsterdam. De kinderen mogen niet langer dan 60 minuten in het busje zitten, behalve als het niet anders kan. Er is één leerling die naar een speciale school in Zoetermeer vervoerd wordt.

Klik hier voor de vragen.

Klik hier voor de antwoorden.  

Gepubliceerd op: 04/03/2023