Bij de op 16 maart gehouden gemeenteraadsverkiezingen heeft de Ouderenpartij Diemen 1100 stemmen behaald. Dat is goed voor twee zetels in de raad. Onze raadsleden Evert den Heijer en Peter Prins zijn herkozen. Op deze plaats bedanken we onze kiezers, kandidaten en vrijwilligers hartelijk voor hun steun en inzet.

Op 30 maart zijn alle gemeenteraadsleden geïnstalleerd. Na de installatie mochten alle fracties de uitslag van de verkiezingen ‘duiden’. Onze fractievoorzitter Peter Prins feliciteerde de winnaar van de verkiezingen, Ons Diemen, met hun groei naar vier zetels. Ook feliciteerde hij alle partijen die hun zetelaantal hebben weten te behouden (GL 5, D66 4, VVD 3, PvdA 3, OnPD 2). Deze uitkomst is frappant, omdat naar verluidt niemand er mee rekening hield dat er geen verschuivingen (winst of verlies) zouden optreden.

Hij onderschreef de door eerdere sprekers geuite zorgen over de lage opkomst van 44% bij deze verkiezingen. ‘Volgens Een Vandaag wordt die toegeschreven aan het wantrouwen van de kiezer in de Haagse politiek. Dat lijkt ons ook de meest plausibele verklaring. De verliezers van de woningmarkt, de uitverkoop van collectieve voorzieningen en het optreden van de belastingdienst in de toeslagenaffaire tegen medeburgers én de toenemende verarming en uitzichtloosheid leiden ertoe dat veel mensen deze overheid niet meer als de hunne beschouwen. Door het wegblijven van 55% van de kiezers kun je je afvragen wie we eigenlijk vertegenwoordigen. Velen voelen zich niet vertegenwoordigd. Wij vinden dit magere mandaat een grote zorg. Dit vereist van ons als lokale overheid grote inspanningen in de komende jaren om vertrouwen te herwinnen en een beschermend schild te bieden voor alle getroffenen.’

Na de verkiezingen heeft de grootste partij, GroenLinks, gedeputeerde Zita Pels gevraagd om als informateur op te treden. Na gesprekken met alle fracties heeft zij  geadviseerd dat de partijen die in de vorige periode een coalitie vormden (GL, D66 en PvdA) met Ons Diemen onderzoeken of een nieuwe coalitie tussen deze vier partijen mogelijk is. Prins: ‘Gelet op de verkiezingsuitslag lijkt ons dat een logisch advies. Maar gelet op het wantrouwen dat de fractie van Ons Diemen heeft getoond in de richting van de vorige coalitiepartijen, vinden we het minder logisch.’ Dat wantrouwen kwam onder andere tot uitdrukking in het stemgedrag van Ons Diemen. De partij stemde tegen de begroting en de jaarstukken, en verder tegen veel andere belangrijke onderwerpen.

De definitieve uitslag van de verkiezingen staat op de website van de gemeente: www.diemen.nl

Foto: Onze raadsleden na hun installatie met fractieopvolger Imara Bonilla.

Gepubliceerd op: 30/03/2022