public-finance-2706873_640

Tijdens de tweede avond van de begrotingsbehandeling van de gemeente Diemen heeft de fractie van de Ouderenpartij zijn tevredenheid uitgesproken over de bereikte resultaten. In de eerste termijn had de fractie aandacht gevraagd voor de enorm gestegen prijzen van gas en stroom, die  Diemense inwoners in grote energiearmoede storten, en de grote eenzaamheid onder ouderen en jongeren, die mede veroorzaakt is door de Coronacrisis. In tweede termijn zegde het college verrassend snel een Actieplan tegen eenzaamheid en een gereedschapskist tegen energiearmoede toe. Beide zullen op korte termijn aan de raad worden aangeboden.

Verder nam het college een amendement van de Ouderenpartij Diemen over om basisbanen in Diemen in te voeren. Dat zijn banen voor mensen die langdurig in een uitkering zitten en die vanuit die positie kansloos zijn voor een baan op de arbeidsmarkt. Via een basisbaan, waarin ze werkervaring kunnen opdoen, moet het gemakkelijker worden om op een reguliere baan terecht te komen. Eerder dit jaar had onze gemeenteraadsfractie een initiatiefvoorstel hierover ingediend, dat uiteindelijk geleid heeft tot een amendement op de begroting, dat nu is overgenomen door het college.

Gepubliceerd op: 11/11/2021