woonprotest2

De Ouderenpartij Diemen steunt de eisen van de op 12 september gehouden Woonprotestmanifestatie in Amsterdam. Meer dan 15.000 mensen kwamen die zondag op de been tegen de wooncrisis, de hoge huren en de exorbitante prijzen voor koopwoningen.

Eerder werden deze problemen toegerekend aan de grote steden, maar inmiddels is het tekort aan betaalbare woningen een landelijk probleem geworden. Er moeten in de komende 10 jaar ruim 1 miljoen woningen bijgebouwd worden. Alle ogen zijn gericht op het komende kabinet, maar betwijfeld kan worden of die regering het desastreuse afbraakbeleid van de afgelopen jaren kan goedmaken.

Achtereenvolgende regeringen hebben het volkshuisvestingsbeleid ‘geliberaliseerd’: de woningmarkt zou alle problemen oplossen. Maar de liberale ministers van Wonen, zoals Remkes, Kamp en Blok, hebben hard ingegrepen in die markt. Zij hebben de huren soms met 6,5 procent verhoogd. In de sociale huursector werd ook de WOZ-waarde van de woning en het inkomen van de huurder meegeteld bij het bepalen van de maximale huurstijging. Dat betekende dat de huren boven de sociale huurgrens uitkwamen, dat sociale huurwoningen werden ‘geliberaliseerd’ en niet meer aan mensen met lage inkomens toegewezen konden worden. Dit was geen toeval of de uitkomst van wereldwijde crises, maar bewust beleid.

Daarnaast voerde de regering de verhuurdersheffing in, die woningbouwcorporaties dwong om sociale huurwoningen te verkopen. Het gevolg was dat er minder sociale huurwoningen beschikbaar waren voor ouderen die wilden verhuizen naar een passende woning en voor jonge starters die gedwongen bij hun ouders moesten blijven wonen. De wachttijd voor starters voor een woning via Woningnet is inmiddels opgelopen tot 18 jaar. Verder moeten alle gemeenten jaarlijks een aantal woningen toewijzen aan toegelaten vluchtelingen.

In Diemen spelen deze problemen ook in alle hevigheid. De Ouderenpartij Diemen steunt alle voorstellen om meer sociale huurwoningen te bouwen, de doorstroming te bevorderen en meer voorrang te verlenen aan lokale woningzoekenden en beroepsgroepen die van belang zijn voor Diemen, zoals leerkrachten, politieagenten en zorgpersoneel.  

Dit zijn maar een paar voorbeelden van de wooncrisis. Er moet veel veranderen om mensen aan een betaalbare en passende woning te helpen. De Ouderenpartij Diemen vindt dat het recht op een dak boven je hoofd in een betaalbare woning een grondrecht is. De overheid heeft daarvoor een zorgplicht. Daarom steunt onze partij het Woonprotest van harte. Voor meer informatie www.woonprotest.nl

Gepubliceerd op: 15/09/2021

Terug naar Nieuws van de fractie