Op het Amsterdam-Rijnkanaal worden schepen illegaal ontgast, óók ter hoogte van Diemen. Dat blijkt uit antwoorden van het college van b en w op vragen van onze gemeenteraadsfractie. Het gaat om binnenvaarttankschepen die vloeibare gevaarlijke stoffen hebben vervoerd en die de achterblijvende dampen in tanks en leidingen de lucht inblazen. Het ontgassen van schepen is zeer ongezond voor de omwonenden langs het kanaal. De fractie heeft de vragen mede gesteld na vragen en klachten over stank van bewoners in de appartementen langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Diemen-Noord.

Het ontgassen van schepen is niet toegestaan in de nabijheid van sluizen, inclusief hun voorhavens, en/of onder bruggen en/of in dichtbevolkt gebied. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het gehele gebied tussen het Binnen-IJ naar het Amsterdam-Rijnkanaal tot aan Weesp aangewezen als ‘in de nabijheid van dichtbevolkt gebied en/of bruggen’. Binnenvaarttankers mogen hier dus niet varend ontgassen.

Er wordt wel opgetreden tegen illegaal varend ontgassen van schepen. Langs het Noordzeekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal staat een netwerk van elektronische neuzen, eNoses genaamd. Deze waarschuwen de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG), die vervolgens de ILT informeert. Na onderzoek op het schip, soms ook met drones, wordt er proces-verbaal opgemaakt dat naar het Openbaar Ministerie wordt gestuurd. Ook in de omgeving van Diemen zijn de laatste jaren overtredingen geconstateerd en is daartegen opgetreden. De opgelegde boetes blijken echter niet hoog genoeg te zijn om het illegaal ontgassen effectief tegen te gaan.

De antwoorden op onze vragen hebben een eerder bestaand vermoeden over illegaal ontgassen van schepen in Diemen bevestigd. De fractie beraadt zich op nadere stappen om dit voor de gezondheid schadelijke gedrag daadwerkelijk te beëindigen.

Klik hier voor de vragen.

Klik hier voor de antwoorden.

Gepubliceerd op: 04/03/2023