Foto bij artikel Volkstuinen

De fractie van de Ouderenpartij heeft het tijdens de begrotingsbehandeling op 4 november opgenomen voor de leden van volkstuinvereniging Ontspanning na Arbeid (ONA). De vereniging is aangeschreven om per 1 januari 2022 de een deel van de percelen te verlaten waar de leden al ruim 80 jaar hun groene hobby beoefenen. Een door onze fractie opgestelde motie om de tuinders een steun in de rug te geven, werd unaniem door de gemeenteraad gesteund.

De gemeente Diemen heeft in 2001 de gronden waarop deze volkstuintjes zijn gelegen, gekocht van de Nederlandse Spoorwegen. De ONA huurde eerder deze gronden van NS, en sinds 2001 van de gemeente. Achteraf is gebleken dat deze verkoop niet goed is geregistreerd in het Kadaster, waardoor de gronden kadastraal op naam van NS zijn blijven staan. NS blijkt deze gronden in 2014 ook verkocht te hebben aan een projectontwikkelaar. Deze probeert de volkstuinvereniging nu weg te krijgen, omdat zij plannen voor woningbouw op deze plek heeft. De plannen zijn in strijd met het bestemmingsplan en de gemeente is niet van plan mee te werken aan deze nieuwe plannen.

De aangenomen motie van onze fractie is een belangrijk signaal van steun aan de volkstuinders en aan de projectontwikkelaar dat de gemeente tot het uiterste gaat om te voorkomen dat de bestemming en het gebruik van de percelen verandert.

Gepubliceerd op: 11/11/2021

Terug naar Nieuws van de fractie