Onze fractie heeft een motie van de PvdA gesteund die de menstruatiearmoede wil bestrijden. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen niet genoeg geld hebben om menstruatieproducten te kopen. Het is een groot probleem dat gepaard gaat met schaamte, ongemak en geldgebrek Dat kan leiden tot schooluitval, het missen van werk en gezondheidsproblemen. Menstruatieproducten zijn essentiële hygiëneproducten die op ieder toilet thuishoren, net als zeep, wc-papier en een prullenbak. De motie werd unaniem aangenomen op 3 november tijdens de begrotingsbehandeling 2023 in de gemeenteraad.

In Diemen zullen binnenkort in gemeentelijke gebouwen, zoals het gemeentehuis, scholen en huizen van de buurt, gratis menstruatieproducten beschikbaar worden gesteld.

Gepubliceerd op: 03/11/2022