De gemeenteraadsfractie van de Ouderenpartij Diemen heeft vragen gesteld aan het college naar aanleiding van een besluit van de Amsterdamse gemeenteraad om niet meer mee te werken aan de vestiging van zogenaamde dark stores, die worden gebruikt voor flitsbezorging. Het zijn vaak leegstaande winkelpanden, die worden ingericht als distributiecentrum voor flitsbezorgers.

Nu Amsterdam nieuwe vestigingen van ‘dark stores’ niet meer toestaat, verwacht de Ouderenpartij Diemen dat dit soort bedrijven naar omliggende gemeenten, waaronder Diemen, zullen trekken. Met overlast voor omwonenden en veel meer verkeer van fietsbezorgers op fietspaden en in straten.

De fractie vraagt of er al vestigingen van dit soort bedrijven in Diemen zijn en wat het college hiertegen wil doen. Er is al een vestiging van Flink op het bedrijventerrein Verrijn Stuart.

De Amsterdamse raad heeft een zogenaamd Voorbereidingsbesluit genomen, maar dan moet binnen een jaar een bestemmingsplan worden opgesteld of worden aangepast. In Diemen zouden bestaande bestemmingsplannen aangepast kunnen worden met een passage dat dit soort bedrijven worden tegengegaan.

De vragen van de Ouderenpartij Diemen komen net op tijd: in februari staat de actualisering van een aantal bestemmingsplannen op de agenda van de raad.

Gepubliceerd op: 28/01/2022