De fractie van de Ouderenpartij Diemen heeft het college gevraagd om de wachtlijsten en achterstanden bij WMO-aanvragen zo snel mogelijk weg te werken. De wettelijke termijn van zes weken wordt in Diemen overschreden en bedraagt nu elf weken. Er waren begin oktober 129 wachtenden op een beslissing. WMO-aanvragen kunnen bijvoorbeeld gaan over een traplift, een invalidenparkeerkaart of huishoudelijke hulp. Dat betreft veel vragen van ouderen.

De achterstanden komen door een personeelstekort bij de afdeling die de aanvragen behandelt, het WMO-team. Het college heeft berekend dat er 3,33 medewerkers extra nodig zijn, maar stelt de raad voor om de afdeling met twee nieuwe medewerkers uit te breiden. Tegelijk wil het college dat de afdeling efficiënter gaat werken.

Onze fractie vroeg in de motie om de achterstanden zo snel mogelijk weg te werken totdat voldaan wordt aan de wettelijke termijn van zes weken. Zolang dat niet het geval is, werd het college gevraagd om per kwartaal een actueel overzicht te geven van de achterstanden, wachtenden en de personeelsformatie. Daarmee werd druk uitgeoefend op het college. Als de wachtlijsten niet korter worden, kan de raad alsnog besluiten om meer medewerkers aan te trekken en daarvoor geld uit te trekken.

De wethouder vond de motie in eerste instantie overbodig, omdat er al hard gewerkt werd om de achterstanden weg te werken. Het zou de afdeling nog meer belasten als die ook nog eens cijfers zou moeten leveren over de achterstanden. Het college heeft echter een informatieplicht aan de raad. Als een raadslid of -fractie informatie vraagt, dan moet het college die leveren. Toen de D66-fractievoorzitter aan de wethouder vroeg of ze per twee maanden een mondeling overzicht kon geven van de achterstanden, zegde ze toe dat te doen.

Dat was voor onze fractie aanleiding de motie in te trekken. Als gevraagd wordt om de raad per drie maanden te informeren en er wordt toegezegd dat per twee maanden te doen, is dat meer dan gevraagd wordt…

Gepubliceerd op: 06/11/2022