Nieuws van de fractie

In de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober is Evert den Heijer geïnstalleerd als nieuw raadslid van de Ouderenpartij Diemen. Evert volgt Rosali Herder op, die recent is overleden.

Evert is 62 jaar oud, geboren op Curacao, en woont al 20 jaar in Diemen.  Hij is werkzaam bij de SVB als... lees verder

In november en december 2018 heeft de gemeente in totaal 1150 nieuwe Stadspassen uitgereikt aan Diemense inwoners met een AOW-uitkering. Voor 2019 wordt nog een lichte uitbreiding verwacht.

Dit is het resultaat van de op 31 mei 2018 aangenomen motie om de in 2015 opgelegde bezuiniging op... lees verder

Het aantal deelnemers van het in 2016 ingevoerde gratis openbaar vervoer voor AOW-ers stijgt nog steeds. Er zijn nu ca. 300 ouderen in Diemen die gebruik maken van deze regeling. In 2018 was er een stijging van 10 procent. 

In Amsterdam heeft gratis openbaar vervoer voor ouderen ertoe... lees verder

De Ouderenpartij Diemen maakt zich grote zorgen over de komst van een biomassacentrale naar Diemen. In bijgaande advertentie roept de partij op tot actie. Op 1 maart is de termijn geopend om bezwaren (zienswijzen) in te dienen tegen de plannen. Op 5 maart is er een inloopavond op het... lees verder

De Ouderenpartij Diemen heeft naar aanleiding van een aantal vervelende klachten over de thuiszorg schriftelijk vragen gesteld aan het college van b en w. Zo zouden thuiszorgers te laat komen of het afgesproken werk niet doen.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat alle... lees verder

De hard stijgende energierekening is een klap in het gezicht van mensen met een kleine beurs. Hun koopkracht loopt al jaren terug. Het kabinet heeft zich flink in de vingers gesneden met de aankondiging dat iedereen er in dit land op vooruit zou gaan. Dat was in januari niet te merken.

In... lees verder

De fractie van de Ouderenpartij heeft een verslag gemaakt van de antwoorden die zijn binnen gekomen op het Meldpunt Dure Scheefhuurders. Via een vragenformulier op deze website konden inwoners van Diemen hun woonsituatie toelichten. De helft van de mensen die reageerden is 65 jaar of ouder.... lees verder

De grote droogte van de afgelopen zomer is voor de Ouderenpartij Diemen aanleiding geweest om een aantal voorstellen te doen rond het thema water. In het Coalitieakkoord van GroenLinks, D66 en PvdA komt water er als politiek onderwerp bekaaid vanaf. Klimaatverandering, piekbuien en hittestress... lees verder

De Ouderenpartij Diemen is tegen de vestiging van een commerciële coffeeshop in Diemen. Wél vindt de fractie dat de voorlichting over genotmiddelen en andere vormen van verslaving, zoals gamen en sociale media, geïntensiveerd moet worden. De partij is ervan overtuigd dat drugsgebruik algemeen... lees verder

Op voorstel van de Ouderenpartij Diemen, de VVD, CDA en Ons Diemen heeft de gemeenteraad de in 2015 opgelegde bezuiniging op de Stadspas teruggedraaid. De Stadspas is bedoeld om het isolement van gepensioneerden en mensen met een laag inkomen te doorbreken door hen korting te bieden op allerlei... lees verder

Eind april ontvingen de meeste huurders hun jaarlijkse huurverhoging. Minimaal 3,9% méér huur. Wonen is duur in Diemen. Veel mensen wonen in een te dure woning in verhouding tot hun inkomen. Ze kunnen geen kant op, want er zijn te weinig sociale huurwoningen. Verhuizen is in de meeste gevallen... lees verder

Na het afscheid van de oude gemeenteraad zijn op 29 maart de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Voor de Ouderenpartij Diemen zijn dat, zoals bekend, Rosali Herder en Peter Prins.

Tijdens zijn eerste bijdrage over de ‘duiding’ van de verkiezingsuitslag sprak Peter Prins uit met alle fracties... lees verder

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad in oude samenstelling op 28 maart hebben we helaas afscheid moeten nemen van ons raadslid Sylvia Raveling. Het afscheid was onverwacht. Sylvia was immers als tweede kandidaat op de lijst van de Ouderenpartij Diemen herkozen met 168... lees verder

Bij de op 21 maart gehouden gemeenteraadsverkiezingen heeft de Ouderenpartij Diemen 1103 stemmen behaald. Dat is 10,02% van de stemmen en goed voor 2 raadszetels. In 2014 behaalden we 985 stemmen (9,82%). Peter Prins en Sylvia Raveling zijn herkozen in de raad.

De grootste partij is... lees verder

Bij de zitting van het Centraal Stembureau waarbij de lijstnummers werden vastgesteld, heeft de Ouderenpartij Diemen burgemeester Erik Boog gevraagd aandacht te besteden aan dementerende kiezers in de stemhokjes tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Volgens de regels mogen... lees verder

De Ouderenpartij Diemen vindt dat eigenaren van een nieuwbouwwoning verplicht moeten worden die woning daadwerkelijk te gaan bewonen, en dat die woning niet meteen daarna mag worden doorverkocht. Dat laatste gaat vaak gepaard met een forse winst, wat tot hogere verkoopprijzen en huren en andere... lees verder

De  Ouderenpartij Diemen wil dat de gemeente twee nieuwe leningen beschikbaar stelt aan ouderen die langer zelfstandig willen blijven wonen, maar geen geld hebben om aanpassingen aan hun woning te financieren (zoals voor een traplift of een slaap- of badkamer op de begane grond).

Het gaat... lees verder

Rosali Herder is met onmiddellijke ingang toegetreden tot de gemeenteraadsfractie van de Ouderenpartij Diemen. Zoals eerder gemeld is dit bekende Diemense raadslid in augustus 2017 opgestapt uit de fractie van Leefbaar Diemen, waarvan ze de oprichter en jarenlang raadslid was geweest. Ze besloot... lees verder

De Ouderenpartij Diemen wil het parkeren in de Blauwe Zone uitbreiden naar vier uur. Nu is dat nog twee uur. Dit is een van de opvallendste punten uit het Verkiezingsprogramma 2018-2022 van de Diemense ouderenpartij. “Bezoekers van ouderen en mantelzorgers moeten zich nu vaak haasten als ze... lees verder