Nieuws van de fractie

De Amsterdamse Partij van de Ouderen heeft bij de Raad van State een beroepschrift tegen het Centraal Stembureau van de gemeente Diemen verloren. De PvdO had bezwaar gemaakt tegen de naam Ouderenpartij Diemen, omdat die teveel leek op de PvdO. De Raad van State heeft de PvdO in het ongelijk... lees verder

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 december heeft fractievoorzitter Peter Prins van de Partij van de Ouderen Diemen meegedeeld dat de fractie met ingang van de eerste raadsvergadering in januari 2018 verder gaat onder de nieuwe naam Ouderenpartij Diemen.

PvdO... lees verder

Tijdens de raadsvergadering op donderdag 23 november heeft onze fractievoorzitter Peter Prins de stichters van de brand op de vroege ochtend van 19 juli in toren 3 van de studentenflats aan de Rode Kruislaan de hoofdverantwoordelijken genoemd voor de brand, de slachtoffers en de schade. Bij de... lees verder

MdeV,

We staan voor een ingewikkelde evaluatie van de brand in de studentenflat en de rapporten die daarover zijn verschenen. Ingewikkeld, omdat een aantal actoren niet aanwezig zijn om nadere toelichting te verschaffen, en het college slechts verantwoording aflegt over haar eigen... lees verder

Tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad op 6 november heeft gemeenteraadslid Rosali Herder het aanbod van onze fractievoorzitter Peter Prins om de derde plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in te nemen, geaccepteerd.

Rosali Herder verliet in augustus... lees verder

Zoals we eerder schreven had de Amsterdamse gemeenteraad besloten om de subsidie van 2,5 ton voor het AGO-zwembad in Diemen te beëindigen per 1 januari 2017, waarmee sluiting dreigde. Dit zwembad is een therapie-bad voor mensen met een handicap, en ook voor veel ouderen. Het bad was in de jaren... lees verder

Recent is een oude wens van de PvdO-fractie vervuld: de verharding van het sintelpad langs de Weespertrekvaart tussen de Loswal en de Venserbrug. Ouderen uit de nabijgelegen woontorens hadden vaak grote moeite om met rollator of rolstoel een ommetje te maken. Op het sintelpad lagen ook brokken... lees verder

Tijdens de behandeling van de Kaderbrief 2018 in de Diemense gemeenteraad van 15 juni heeft fractievoorzitter Peter Prins eraan herinnerd dat de PvdO-fractie eerder heeft gepleit voor meer bankjes in de openbare ruimte.

Vlak voor de vergadering had hij gesproken met een fysiotherapeute... lees verder

Twee grote bedreigingen voor het openbaar vervoer voor Diemenaren zijn in het afgelopen jaar voorbijgekomen. De PvdO-fractie in de Diemense gemeenteraad heeft daar actie tegen gevoerd.

Begin dit jaar bleek uit een column van Yasmina Aboutaleb in het Parool dat Metrolijn 53 tussen Gein en... lees verder

Een half jaar na indiening van ons initiatiefvoorstel ‘Handen af van onze ouderen’ hebben burgemeester Boog en wethouder Grondel gereageerd met de nota ‘Ouderen in veilige handen’. Daarover schreven we eerder op deze website.

Over ouderenmishandeling is nog maar weinig bekend. In de... lees verder

De PvdO-fractie in de Diemense gemeenteraad heeft recent de onduidelijkheid over de Stadspas aan de orde gesteld. De fractie had namelijk een aantal klachten ontvangen van mensen, die niet meer wisten of hun vader of moeder wél of niet recht had op een Stadspas.

Zoals bekend vervult de... lees verder

Na meldingen van inwoners dat er in de Ouddiemerlaan tussen de parkeergarage bij het winkelcentrum en het goederenspoor bij Buitenlust geen enkel bankje meer stond, en dat een slecht ter been zijnde bewoner zelfs in een bushokje moest uitrusten, heeft onze fractie hierover schriftelijke vragen... lees verder

Tijdens de Algemene beschouwingen bij de behandeling van de begroting 2016 in de gemeenteraad heeft de PvdO-fractie een initiatiefvoorstel ‘Handen af van onze ouderen’ ingediend. Het voorstel gaat in op de vaak verzwegen mishandeling van ouderen en wat daar tegen gedaan kan worden. En dat is... lees verder

Tijdens de behandeling van het WMO-Beleidsplan 2016-2019 heeft ons PvdO-raadslid Sylvia Raveling ervoor gepleit dat de gemeente het gebruik van het zogenaamde Levenstestament gaat bevorderen. In tegenstelling tot een gewoon testament, waarin je zaken voor na je dood regelt, regelt een... lees verder

Tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 2016 in de Diemense gemeenteraad heeft de PvdO-fractie een amendement van de PvdA gesteund om ook in Diemen gratis openbaar vervoer in te voeren. Het amendement is met 11 stemmen vóór (PvdA, PvdO, GL, SP) en 9 stemmen tegen (VVD, D66, LD). Met... lees verder

Het Waterschap Amstel Gooi en Vecht wil de Diemerdammersluis buiten gebruik stellen en afsluiten. Pas nu is gebleken dat daarmee historische stenen dreigen te verdwijnen achter een voorzetwand. Dit feit is niet eerder geconstateerd door het waterschap, de gemeente Diemen, de Historische Kring... lees verder

De gemeenteraadsfractie van de PvdO is tegen de invoering van een Blauwe Zone in de Anne Frankwijk in Diemen-Zuid. De fractie is verbaasd over het besluit van het college van burgemeester en wethouders dat in oktober 2014 nog stelde 'dat er geen Blauwe Zone wordt ingevoerd, als de bewoners dat... lees verder

Op initiatief van de Diemense fractie van de Partij van de Ouderen is de Amsterdamse PvdO-fractie een actie begonnen om het AGO-zwembad in Diemen open te houden. Het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders wil de subsidie van 250.000 euro stoppen. Het AGO-zwembad is in 1976 gesticht  ... lees verder

De Diemense fractie van de Partij van de Ouderen heeft bij het Groengebied Amstelland aandacht gevraagd voor het onderhoud van de bankjes in het recreatiegebied Diemerpolder (tussen de woonwijk Diemen-Noord en de Tweede Diem). De fractie is door een gepensioneerd en actief wandelaar gewezen op... lees verder

PvdO-fractievoorzitter Peter Prins heeft burgemeester Amy Koopmanschap bij haar afscheid veel lof gegeven voor de wijze waarop zij haar ambt ruim 12 jaar in Diemen heeft uitgeoefend. Dit deed hij in de bijzondere raadsvergadering op dinsdag 12 mei, waar onder andere ook Commissaris der Koning... lees verder

Kunst in Diemen

Overdiemerweg

Artiest: Noor van Mens

Hartveldseweg met korenmolen

Artiest: A.B. Collwer

Zwevende studentenflats Rode Kruislaan

Artiest: Rob Schrama

Transportbeton Weespertrekvaart

Artiest: Louis Visser

De Kleisloot

Artiest: Ger Gerrits

Gezicht op Diemen vanuit het noorden

Artiest: Rembrandt van Rijn

"Mee naar Diemen-Zuid" Cd Hoes

Artiest: Lange Frans en Baas B

Naughty Nicky in De Omval

Artiest: Steven Dijk
Collectie: Peter Prins

Muidervaart

Artiest: Onbekend
Collectie: album 'Mijn Land' deel VII Bussink's Koekfabriek Deventer 1933

Intocht Canadezen Hartveldseweg

Artiest: S. de Boer
Collectie: gemeente Diemen

Gemeenlandshuis aan Diemerzeedijk

Artiest: Edzard Koning
Collectie: album Langs de Zuiderzee, collectie Verkademuseum Zaandam

Zicht op Diemen Noord

Artiest: Rieke van der Gaast
Collectie: A.F. van der Lugt

Oude deur Fort Diemerdam

Artiest: J.C. Suk
Collectie: Historische Kring Diemen

Wereldwinkel Diemen

Artiest: Hilda Kernell
Collectie: Wereldwinkel Diemen

De Sniep

Artiest: Luurd van der Dussen
Collectie: gemeente Diemen

Sint Petrusbandenkerk

Artiest: Rene Tosari

Diemerbrug

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Betlem's Ontspanning

Artiest: Onbekend
Collectie: Historische Kring Diemen

Barry de Lama

Barry de Lama
Artiest: Lisa Peperkamp