Nieuws van de fractie

Tijdens de raadsvergadering van 28 november heeft de Ouderenpartij Diemen een motie ingediend om de Diemense uitkeringsgerechtigden een ‘mazzeltje’ toe te kennen aan het eind van het jaar.

Ons raadslid Evert den Heijer had in de kwartaalbrief ontdekt dat de gemeente een voordeel van 20.... lees verder

Er zal ook meer voorlichting worden gegeven over het onderwerp via de Diemer Info, middels een folder en bij de preventieve huisbezoeken voor senioren en door de WMO-consulenten. Dit is het resultaat van schriftelijke vragen die de Ouderenpartij Diemen heeft gesteld aan het college van b en w na... lees verder

De fractie van de Ouderenpartij heeft bij de begrotingsbehandeling opnieuw aandacht gevraagd voor de smalle voet- en fietspaden op de Diemerbrug en ook voor de krappe opstelstroken voor de stoplichten.

Als de Diemerbrug geopend wordt voor de scheepvaart drommen wachtende fietsers en... lees verder

De Ouderenpartij Diemen maakt zich zorgen om de uitstoot van de biomassa-installatie die momenteel wordt gebouwd om de woningen op de Punt van de Sniep te verwarmen. Inwoners van Diemen hebben de fracties in de gemeenteraad hierover benaderd. De inwoners klaagden ook over het gebrek aan... lees verder

Tijdens de begrotingsbehandelingen is raadsbreed een motie aangenomen die kopers van een nieuwbouwwoning verplicht om zelf in die woning te gaan wonen. Daarmee is een wens van de Ouderenpartij vervuld. In februari 2018 stelde onze fractie hierover al vragen aan het college. En in de... lees verder

De Ouderenpartij Diemen is het afgelopen jaar consequent tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen geweest. In juli 2019 hebben we daarom ook gestemd tegen de afgifte van een zogeheten Verklaring van geen bedenkingen (VVGB), die nodig is om een bestemmingsplanwijziging voor het NUON-... lees verder

De Ouderenpartij Diemen is tegen de verhoging van de afvalstoffenheffing in 2020. Dit als reactie op het collegevoorstel de Afvalstoffenheffing met 20 Euro per huishouden te verhogen. Tijdens de Algemene Beschouwingen over de begroting stelde fractievoorzitter Peter Prins dat het college geen... lees verder

Onder dit motto zijn bij drie adressen in Diemen Struikelstenen gelegd voor woningen waar in de Tweede Wereldoorlog joden hebben gewoond en zijn gearresteerd en weggevoerd naar de vernietigingskampen. De steenlegging is een initiatief van de gemeenteraad, in samenwerking met het Comité Diemen... lees verder

Het heeft lang geduurd, maar de opgang naar de Venserbrug vanaf de dijk langs de Weespertrekvaart in het verlengde van de Loswal, is toch aangelegd. De fractie van de Ouderenpartij had daar in 2017 op aangedrongen, omdat mensen die een ommetje rond de Diemerbrug en Venserbrug wilden maken, een... lees verder

Nadat de fractie van de Ouderenpartij schriftelijke vragen had gesteld aan het college over bus 44 stopt deze nu wél bij de nieuwe halte Diemerbrug.

Begin juli zijn de tram- en bushaltes bij de Schoolstraat en de Nicolaas Lublinkstraat opgeheven en vervangen door de halte Diemerbrug.  Bus... lees verder

In de gemeenteraadsvergadering van 17 oktober is Evert den Heijer geïnstalleerd als nieuw raadslid van de Ouderenpartij Diemen. Evert volgt Rosali Herder op, die recent is overleden.

Evert is 62 jaar oud, geboren op Curacao, en woont al 20 jaar in Diemen.  Hij is werkzaam bij de SVB als... lees verder

In november en december 2018 heeft de gemeente in totaal 1150 nieuwe Stadspassen uitgereikt aan Diemense inwoners met een AOW-uitkering. Voor 2019 wordt nog een lichte uitbreiding verwacht.

Dit is het resultaat van de op 31 mei 2018 aangenomen motie om de in 2015 opgelegde bezuiniging op... lees verder

Het aantal deelnemers van het in 2016 ingevoerde gratis openbaar vervoer voor AOW-ers stijgt nog steeds. Er zijn nu ca. 300 ouderen in Diemen die gebruik maken van deze regeling. In 2018 was er een stijging van 10 procent. 

In Amsterdam heeft gratis openbaar vervoer voor ouderen ertoe... lees verder

De Ouderenpartij Diemen maakt zich grote zorgen over de komst van een biomassacentrale naar Diemen. In bijgaande advertentie roept de partij op tot actie. Op 1 maart is de termijn geopend om bezwaren (zienswijzen) in te dienen tegen de plannen. Op 5 maart is er een inloopavond op het... lees verder

De Ouderenpartij Diemen heeft naar aanleiding van een aantal vervelende klachten over de thuiszorg schriftelijk vragen gesteld aan het college van b en w. Zo zouden thuiszorgers te laat komen of het afgesproken werk niet doen.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat alle... lees verder

De hard stijgende energierekening is een klap in het gezicht van mensen met een kleine beurs. Hun koopkracht loopt al jaren terug. Het kabinet heeft zich flink in de vingers gesneden met de aankondiging dat iedereen er in dit land op vooruit zou gaan. Dat was in januari niet te merken.

In... lees verder

De fractie van de Ouderenpartij heeft een verslag gemaakt van de antwoorden die zijn binnen gekomen op het Meldpunt Dure Scheefhuurders. Via een vragenformulier op deze website konden inwoners van Diemen hun woonsituatie toelichten. De helft van de mensen die reageerden is 65 jaar of ouder.... lees verder

De grote droogte van de afgelopen zomer is voor de Ouderenpartij Diemen aanleiding geweest om een aantal voorstellen te doen rond het thema water. In het Coalitieakkoord van GroenLinks, D66 en PvdA komt water er als politiek onderwerp bekaaid vanaf. Klimaatverandering, piekbuien en hittestress... lees verder

De Ouderenpartij Diemen is tegen de vestiging van een commerciële coffeeshop in Diemen. Wél vindt de fractie dat de voorlichting over genotmiddelen en andere vormen van verslaving, zoals gamen en sociale media, geïntensiveerd moet worden. De partij is ervan overtuigd dat drugsgebruik algemeen... lees verder