Ouderenpartij blijft tegen openstelling busbaan Diemen-Zuid

Afgelopen donderdag hebben we ons in de gemeenteraad, zoals eerder, uitgesproken tegen openstelling van de busbaan in Diemen-Zuid. Het college van burgemeester en wethouders heeft 2 miljoen Euro uitgetrokken om die busbaan open te stellen voor autoverkeer en heeft nu een Voorontwerp Bestemmingsplan Verkeerstructuur Diemen-Zuid ter inzage gelegd, zodat iedere belanghebbende zienswijzen kan indienen. Die worden dan verwerkt in het Ontwerp-Bestemmingsplan, dat dan definitief door de gemeenteraad wordt vastgesteld.

Opmerkelijk was dat maar liefst zes insprekers zich tegen openstelling van de busbaan uitspraken. Slechts één inspreker was vóór. Onder de tegenstanders was de woordvoerder van de buurtgroep ‘Verkeerd in Diemen’, die ruim 370 aangesloten bewoners uit de wijk Diemen-Zuid vertegenwoordigt.

Op een of andere manier hebben de tegenstanders al de nodige twijfel weten te zaaien bij de fracties in de raad. Zowel de VVD als de collegefracties D66 en GroenLinks lieten blijken dat ze nog niet overtuigd waren van de voordelen van de openstelling van de busbaan. De beoogde doelstellingen worden maar ten dele gehaald. Wie de standpunten van die partijen wil lezen, kan gaan naar hun websites.

Voor de Ouderenpartij is de openstelling van de busbaan nog geen gelopen race. Het komt nu aan op de kracht van de argumenten in de zienswijzen om het college af te laten zien van dit onzalige plan. Het betoog van onze fractievoorzitter Peter Prins vindt u in de bijlage.

 

  

 

busbaan diemen
17/03/2020