Ouderenpartij Diemen start Meldpunt Dure Scheefhuurders

Eind april ontvingen de meeste huurders hun jaarlijkse huurverhoging. Minimaal 3,9% méér huur. Wonen is duur in Diemen. Veel mensen wonen in een te dure woning in verhouding tot hun inkomen. Ze kunnen geen kant op, want er zijn te weinig sociale huurwoningen. Verhuizen is in de meeste gevallen geen optie. De Ouderenpartij Diemen vindt dat onaanvaardbaar en start daarom een Meldpunt Dure Scheefhuurders.

Uit een enquete van de Metropoolregio in 2017 gaven maar liefst 150 mensen in Diemen aan dat ze willen verhuizen omdat hun woning te duur is. Omdat slechts 683 mensen in Diemen de enquete invulden, is dat omgerekend 22 procent. Als alle (meer dan 13.500) huishoudens in Diemen aan de enquete zouden hebben meegedaan, dan zou het wel eens om 3000 dure scheefhuurders kunnen gaan. Een gigantisch aantal. Deze dure scheefwoners zijn huurders die meer dan 710 Euro kale huur per maand moeten betalen. En die dat niet, of met grote moeite, kunnen volhouden. Waarschijnlijk is hier sprake van een grote verborgen armoede.

De groep Dure Scheefhuurders is onzichtbaar. We weten niet wie dat zijn en hoe hun omstandigheden zijn. Daarom is de Ouderenpartij Diemen het Meldpunt Dure Scheefhuurders gestart. Op deze website kunt u zich melden met uw verhaal. Ga naar het blokje ‘Contact’ bovenaan deze pagina. Bij het Contactformulier vindt u ook een Vragenlijst Dure Scheefhuurders. Als u dat invult en naar ons terug stuurt, dan kunnen we uw situatie, en die van velen met u, in beeld brengen. We willen de geanonimiseerde gegevens aanbieden aan de wethouder Wonen en pleiten voor nadere actie om de Dure Scheefhuurders tegemoet te komen.

De Ouderenpartij Diemen heeft in de gemeenteraad gepleit voor voorrang voor Dure Scheefhuurders bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Eind van dit jaar komen de eerste 100 nieuwe sociale huurwoningen beschikbaar bij het eindpunt van de tram op De Sniep. In de jaren daarna komen er ook een paar honderd sociale huurwoningen bij in Holland Park. Wij vinden dat Dure Scheefhuurders met voorrang moeten kunnen verhuizen naar deze woningen. 

23-9-2018: Het is niet meer mogelijk om de vragenlijst in te vullen.

08/05/2018