Ouderenpartij komt op voor thuiszorg

De Ouderenpartij Diemen heeft naar aanleiding van een aantal vervelende klachten over de thuiszorg schriftelijk vragen gesteld aan het college van b en w. Zo zouden thuiszorgers te laat komen of het afgesproken werk niet doen.

Uit de antwoorden van het college blijkt dat alle thuiszorgorganisaties te maken hebben met meer vraag naar hulp en te kampen hebben met personeelstekorten. Dat betekent dat ze soms cliënten moeten weigeren. De vragen en antwoorden kunt u in de bijlage teruglezen.

Positief is dat twee nieuwe instellingen voor thuiszorg hebben gereageerd bij de fractie van de Ouderenpartij. Zij zijn bereid om nieuwe cliënten in Diemen aan te nemen. Het gaat om Home Instead Amsterdam met hun aanbod van Caregivers en het in Diemen gevestigde Sharaida Care Thuiszorg.

Verder is duidelijk geworden dat de thuiszorg vergoed wordt via de ziektekostenverzekering en dat de huishoudelijke hulp onderdeel is van het gemeentelijke aanbod dat via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan worden vergoed.

02/03/2019